Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων


Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα πρωτοσέλιδαΔιαβάστε περισσότερα

Επιτάχυνση Δικαιοσύνης με δέσμη μέτρων


Δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης μελετά ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χ. Καστανίδης: Αλλαγή του καθεστώτος εξέτασης μαρτύρων στις πολιτικές δίκες (η εξέταση θα γίνεται εκτός ακροαματικής διαδικασίας), πιο αυστηρός τρόπος χορήγησης αναβολών, αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και αναθεώρηση των τριών Κωδίκων. Επίσης διαδικασίες εξπρές για την αποζημίωση των πολιτών που οι υποθέσεις τους καθυστερούν να εκδικαστούν, τεχνολογικό εξοπλισμό των δικαστηρίων και εσωτερική ανακατανομή υπαλλήλων.

http://news.kathimerini.gr
Διαβάστε περισσότερα

VETO της Κυριακής. Το πρώτο τεύχος κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδεεεεες


Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα πρωτοσέλιδα


Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Ο νόμος είναι............


Ο νόμος είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Οι μικρές μύγες πιάνονται, ενώ οι μεγάλες σχίζουν το δίχτυ και φεύγουν.

Διαβάστε περισσότερα

Χειραγώγηση Μετοχών κατά την εξαγορά της «Γερμανός Α.Ε.» από την «CosmOTE»

Γραπτή Ερώτηση της Ευρωβουλευτού Κατερίνας Μπατζελή (PSE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Χειραγώγηση Μετοχών κατά την εξαγορά της «Γερμανός Α.Ε.» από την «CosmOTE»
Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο 660 χιλ. ευρώ για την υπόθεση χειραγώγησης μετοχών της εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας «Γερμανός Α.Ε.» λίγο πριν την εξαγορά της από την επίσης εισηγμένη εταιρεία «CosmOTE». Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες ελληνικές δικαστικές αρχές άσκησαν πρόσφατα διώξεις για κακούργημα, στο πλαίσιο του ελληνικού νόμου 3340/2005 περί χειραγώγησης μετοχών. Ειδικότερα, βάσει ερευνών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εισαγγελικών αρχών το τίμημα της εξαγοράς είναι υπερτριπλάσιο των πωλήσεων της «Γερμανός Α.Ε.»όταν, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική, οι εταιρείες έχουν αξία ίση με τις πωλήσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους. Παράλληλα, η αξία της μετοχής της «Γερμανός Α.Ε.» σημείωσε άνοδο κατά 33,96 % από την έναρξη της συζήτησης εξαγοράς, το Δεκέμβριο 2005, έως την εξαγορά, το Μάιο 2006, λόγω ασυνήθιστα υψηλών όγκων συναλλαγών, ενώ αμέσως μετά την εξαγορά υπήρξε ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Δεδομένου, μάλιστα ότι η «CosmOTE» ήταν θυγατρική του «ΟΤΕ», βασικός μέτοχος της οποίας ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, η εν λόγω συμφωνία φέρεται να προκάλεσε ζημία 80 εκ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο.

Ποιές ευθύνες προβλέπονται βάσει της Οδηγίας 2004/25/EK(1) στην περίπτωση χειραγώγησης μετοχών; Η εν λόγω υπόθεση χειραγώγησης συνιστά παραβίαση του άρθρου 3.4 της Οδηγίας περί δημιουργίας τεχνητών όρων αγορών των τίτλων της υπό εξαγοράς εταιρείας και αν ναι ποιες οι δυνατότητες παρέμβασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Υπάρχει παραβίαση του άρθρου 7 περί του ελάχιστου διαστήματος που απαιτείται ανάμεσα στην δημοσιοποίηση της προσφοράς και του χρόνου αποδοχής, δεδομένου ότι στην περίπτωση της Γερμανός η προσφορά δημοσιοποιήθηκε στις 5 Μαΐου και η συμφωνία εξαγοράς ολοκληρώθηκε στις 8 Μαΐου; Δεδομένου ότι για θέματα διαδικασίας προσφοράς η Οδηγία ορίζει ότι εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους μέλους (άρθρο 4δ), κατά πόσο τα συμμετέχοντα στις διαπραγματεύσεις νομικά πρόσωπα και η Εποπτεύουσα Αρχή, ο ΟΤΕ, όφειλαν να θεωρήσουν την εν λόγω διαπραγμάτευση ως «προνομιακή πληροφορίας» και να προβούν σε έγκαιρη δημοσιοποίηση των διαπραγματεύσεων εξαγοράς όπως προβλέπει ο ελληνικός νόμος 3340/2005; Θεωρείται εύλογη η διετής καθυστέρηση στην οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε τον έλεγχο της εξαγοράς, δεδομένου ότι μία προληπτική αξιολόγηση εκ μέρους της θα είχε ουσιαστικά αποτρέψει την σημαντική αυτή ζημία για το ελληνικό δημόσιο;

Δεδομένης της καθυστερημένης απόφασης της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί ουσιαστικής παραχώρησης σημαντικού πρέμιουμ από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «Γερμανός Α.Ε.» διαμέσου της εξαγοράς της από την «CosmOTE», συνίσταται παραβίαση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού;

(1) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σελ. 12.

Απάντηση του κ. McCreevy εξ ονόματος της Επιτροπής

07.10.2008

Όπως ανέφερε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέτασε τις περιστάσεις της εξαγοράς της Γερμανός ΑΕ από την CosmOTE και έλαβε κατασταλτικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων με το αιτιολογικό ότι η τιμή της μετοχής της Γερμανός ΑΕ έτυχε επανειλημμένως στήριξης πριν από την εξαγορά της εν λόγω εταιρίας. Για το θέμα αυτό, η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η σχετική κοινοτική νομοθεσία που αφορά πρακτικές χειραγώγησης της αγοράς στις οργανωμένες χρηματοοικονομικές αγορές, ήτοι η οδηγία 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς), καθώς και τα μέτρα εφαρμογής της(1), δεν δίνει στην Επιτροπή την εξουσία να επεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ή αποδείξεις για κατάχρηση της αγοράς. Η σχετική ελληνική νομοθεσία προβλέπει τις εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες να επιβάλλουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στις ελληνικές αρμόδιες αρχές να εξετάζουν περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς και να λαμβάνουν τυχόν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

Όσον αφορά την οδηγία για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς(2), το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου παραπέμπει σε διατάξεις της εν λόγω οδηγίας που αφορούν την απαγόρευση της δημιουργίας τεχνητών όρων αγορών και το ελάχιστο διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης του εγγράφου της προσφοράς και της αποδοχής της, και οι οποίες ενδεχομένως θα είχαν σημασία για την προκειμένη υπόθεση. Δεδομένου ότι η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας αυτής στο εσωτερικό δίκαιο δεν είχε ακόμη λήξει την ημέρα υποβολής της προσφοράς, η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ελληνική νομοθεσία που ίσχυε τη στιγμή της προσφοράς.

Από τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, προκύπτει ότι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κίνησε τις διαδικασίες έρευνας και έλαβε τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με τις παρατυπίες που διαπράχθηκαν στην υπόθεση αυτή. Η Επιτροπή επί του παρόντος δεν έχει στην κατοχή της πληροφορίες που θα την οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα παραβίασε το κοινοτικό δίκαιο στην υπόθεση αυτή.

(1) Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)∙ Οδηγία 2003/124/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τον ορισμό των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς∙ Οδηγία 2003/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θεμιτή παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων και τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων∙ Οδηγία 2004/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, τον ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών για παράγωγα μέσα εμπορευμάτων, την κατάρτιση καταλόγων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, τη γνωστοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και τη γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων.
(2) Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, ΕΕ L 142 της 30.4.2004

Πηγή http://www.kbatzeli.gr/index.php?/plain/content/view/full/1842

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρώθυπουργε μας υποσχεθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδεεεεες


Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα πρωτοσέλιδα


Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Τί μου θυμίζει......?


www.stopcartel.orgΔιαβάστε περισσότερα

Εκτιμήσεις Proton για το τρίτο τρίμηνο του ΟΤΕ


Πωλήσεις 1,528 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 6,7% και EBITDA 562 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,9% περιμένει για το τρίτο τρίμηνο του ΟΤΕ η Proton. Η ΑΧΕ περιμένει καθαρά κέρδη 165,7 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 17,7%. Στο εννεάμηνο τα καθαρά κέρδη εκτιμά πως θα υποχωρήσουν κατά 12,9% και στα 437,1 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ ανακοινώνει αποτελέσματα στις 5 Νοεμβρίου πριν το άνοιγμα της αγοράς. Περιμένει καλή πορεία στην εγχώρια αγορά DSL αλλά χειροτέρευση της εικόνας της κινητής τηλεφωνίας. Διατηρεί τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς και την τιμή στόχο των 15,70 ευρώ.


http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=227194
Διαβάστε περισσότερα

Πώς ρυθμίζονται τα χρέη ιδιωτών σε τράπεζες. Ολο το νομοσχέδιο


Της Μανταλένας Πίου

Eν αναμονή των θέσεων των τραπεζών, ο δημόσιος διάλογος για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειολειπτών, που λήγει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, περνά σήμερα στην τρίτη ημέρα της διαβούλευσης , έχοντας ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια και προτάσεις κυρίως από πολίτες.
Το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στους.....δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα) που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των οφειλών τους προς τις τράπεζες να απαλλαγούν από το μεγαλύτερο μέρος των χρεών ή ακόμα και από το σύνολο των χρεών σε περιπτώσεις, που συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, ενώ προστατεύει την πρώτη κατοικία.

Την Παρασκευή ή το αργότερο στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τον Τειρεσία, τις μεταχρονολογημένες επιταγές, το ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών προς τις τράπεζες υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 400.000 και φθάνουν σε αξία στα 9,3 δισ. ευρώ, στο σύνολο των 115,58 δισ. ευρώ που αγγίζουν τα χρέη των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών, στην πενταετία 2003 - 2008 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 190%, ενώ μέσα σε ένα χρόνο από το 2007 στο 2008 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 6% του συνόλου ανέβηκαν στο 6,9%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μην είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, η αύξησή του όμως τα τελευταία χρόνια είναι ανησυχητική.

Διαβούλευση
Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θα οριστικοποιηθούν γύρω στα μέσα Νοεμβρίου και αμέσως μετά θα κατατεθεί στη Βουλή. Το νομοσχέδιο, που παρουσίασε η υπουργός Οικονομίας,, Λούκα Κατσέλη, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ypoan αφορά σε χρέη φυσικών προσώπων που δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αφήνει όμως ένα «παραθυράκι», καθώς καλύπτει και χρέη φυσικών προσώπων που προέρχονται από περιορισμένη σε έκταση επαγγελματική δραστηριότητα αρκεί να μην προσδίδει στον οφειλέτη εμπορική ιδιότητα. Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς εξαιρούνται ρητά από τις ρυθμίσεις.

Η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του μπορεί να γίνει μόνο μία φορά, ενώ βασική προϋπόθεση υπαγωγής του δανειολήπτη είναι η οριστική ή επαπειλούμενη μη δόλια μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Το πρώτο βήμα για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις είναι ο οφειλέτη να επιχειρήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους πιστωτές (τράπεζες).

Αν η διαδικασία αυτή αποβεί άκαρπη, τότε ο δανειολήπτης μπορεί να καταθέσει αίτηση για ρύθμιση στο Ειρηνοδικείο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται εγγράφως η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή να προσκομίσει Βεβαίωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ενωσης Καταναλωτών, δικηγόρου ή αλλου σχετικού δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα από την οποία να προκύπτει η απόπειρα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται ακόμη από σχέδιο διευθέτησης των οφειλών σύμφωνο με τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα έσοδα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, κατάσταση για την περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη κ.λπ.

Σύνδικος
Το νομοσχέδιο προβλέπει τον ορισμό συνδίκου στις περιπτώσεις που υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, με τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα. Η πρώτη κατοικία μέχρι 240 τ.μ., πάντως, εξαιρείται από τη ρευστοποίηση ή τον εκπλειστηριασμό. Προϋπόθεση για την εξαίρεση είναι η καταβολή μέχρι του 85% της εμπορικής της αξίας εντός 20 ετών.

Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει περίοδο χάριτος για όσο διαρκεί η αποπληρωμή του υπολοίπου των οφειλών. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα στοιχεία όσων ρυθμίσουν με βάση το νομοσχέδιο τα χρέη τους θα διατηρούνται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για τρία χρόνια, ενώ για όσους απαλλάχθηκαν από αυτά το χρονικό διάστημα αυξάνει στα πέντε χρόνια.

Τρεις τρόποι αποπληρωμής

Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα προσδοκώμενα εισοδήματα είναι επαρκή, το δικαστήριο μπορεί να περιοριστεί σε ρύθμιση, με περίοδο χάριτος ως τρία χρόνια και επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο τον υποχρεώνει να καταβάλλει απευθείας στους πιστωτές κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 χρόνια ορισμένο ποσό. Μέχρι τη λήξη της περιόδου αυτής, πρέπει να εξοφληθεί τουλάχιστον το 10% των οφειλών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατός ο προσδιορισμός χαμηλότε- ρων ή και μηδενι- κών καταβολών.

Στην τελευταία περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να επανεξετάζει κάθε οκτώ μήνες ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, την εξακολούθηση της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται

Υποχρεωτική διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με την τράπεζα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως. Αν η διαδικασία αποβεί άκαρπη, τότε ο οφειλέτης προσφεύγει στο Ειρηνοδικείο, στο οποίο πέραν των άλλων δικαιολογητικών (περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα κ.λπ.) πρέπει να καταθέσει σχέδιο διευθέτησης οφειλών, σύμφωνα με τα συμφέροντα των πιστωτών καθώς και την περιουσία του, τα έσοδα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Από την κοινοποίηση της αίτησης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών. Η διαδικασία της ρύθμισης ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης, ημερομηνία από την οποία παύουν να εκτοκίζονται χρέη.

Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο τον υποχρεώνει να καταβάλει κάθε μήνα για διάστημα από 3 ως 5 χρόνια ορισμένο ποσό για την ικανοποίηση των πιστωτών του και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξοφλήσει τουλάχιστον το 10% των συνολικών οφειλών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανεργία,ασθένεια κ.λπ.) είναι δυνατός ο προσδιορισμός μηδενικής καταβολής. Σε περίπτωση επαρκών περιουσιακών στοιχείων, η περίοδος χάριτος για την εξόφληση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 χρόνια.

Πάγωμα οφειλών για τις μικρομεσαίες

Ταχύτερη έξοδο από τον «Τειρεσία», πάγωμα των οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ένα χρόνο και δυνατότητα αναχρηματοδότησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω του νέου Ταμείου Αναχρηματοδότησης είναι ορισμένα από τα μέτρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο θα παρουσιάσει αύριο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης σταδιακή μείωση του ορίου μεταχρονολόγησης των νέων επιταγών και συνολική αναμόρφωση της όλης πρακτικής με διατραπεζικό σύστημα ελέγχου των επιταγών και παροχή εγγύησης από τις τράπεζες, οι οποίες θα «αντασφαλίζονται» στο Ταμείο Αναχρηματοδότησης. Σε ό,τι αφορά το ΤΕΜΠΜΕ σχεδιάζεται η επέκταση και η αλλαγή των όρων του.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις ρύθμισης και απαλλαγής των φυσικών προσώπων από χρέη που δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Χρέη που προέρχονται από περιορισμένη σε έκταση επαγγελματική δραστηριότητα που δεν προσδίδει στον οφειλέτη την εμπορική ιδιότητα μπορούν ομοίως να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος νόμου. Εξαιρούνται τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές και οι εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

2. Προϋπόθεση υπαγωγής του οφειλέτη στις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι η οριστική ή επαπειλούμενη μη δόλια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.

3. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, εφαρμόζονται αναλόγως και στην διαδικασία αυτή οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

4. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Άρθρο 2

Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως με τη βεβαίωση της περ. α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και να έχει αποβεί άκαρπη.

Άρθρο 3

Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κυρία κατοικία του άλλως τη διαμονή του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 4

Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών

1. Για την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του κατά τόπον αρμόδιου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο Ειρηνοδικείου. Με την αίτηση ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ο οφειλέτης προσκομίζει:

α) Βεβαίωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ένωσης Καταναλωτών, δικηγόρου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που συντρέχει τους καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης, από την οποία να προκύπτει η πραγματοποίηση της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού του άρθρου 2 και η αποτυχία αυτής και στην οποία να εκτίθεται το σχέδιο συμβιβασμού καθώς και οι λόγοι της αποτυχίας του. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίνονται οι αρμόδιοι για την παραπάνω δραστηριότητα φορείς.

β) Κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη από την εργασία του, κατάσταση των πιστωτών, με τα πλήρη στοιχεία και τις διευθύνσεις τους και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο και τόκους και υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν περιληφθεί στην παραπάνω κατάσταση πιστωτής και αυτός δεν ενημερωθεί, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της παρούσας διαδικασίας. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτά αίτησης του οφειλέτη να παραδώσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών του σύμφωνα με τα παραπάνω.

γ) Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, σύμφωνο με τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα έσοδα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων, το δικαστήριο διατάσσει την υποβολή τους εντός ενός μηνός, μετά την άπρακτη πάροδο του οποίου η αίτηση θεωρείται ανακληθείσα.

3. Η διαδικασία εξέτασης της αιτήσεως ρύθμισης ή απαλλαγής από τα χρέη σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο για την επιβεβαίωση του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της αίτησης, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, μετά από ακρόαση του οφειλέτη ότι το σχέδιο δεν πρόκειται να γίνει δεκτό, οπότε διατάσσει τη συνέχιση της διαδικασίας, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

4. Ο οφειλέτης κοινοποιεί αντίγραφα της αίτησης, της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών στους πιστωτές, με την πρόσκληση του δικαστηρίου να λάβουν θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός για το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οφειλέτη οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 194 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης μπορεί να αναθέσει την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την κοινοποίηση της αίτησης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση των απαιτήσεών τους. Οι πιστωτές μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ή να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πάροδο απράκτου της προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή.

5. Μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου, ο οφειλέτης μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που τάσσει το δικαστήριο, να επιφέρει μεταβολές στο αρχικό σχέδιο, προκειμένου να επιτευχθεί ομοφωνία όλων των πιστωτών. Οι πιστωτές ενημερώνονται για τις παραπάνω μεταβολές και καλούνται να λάβουν θέση επί του σχεδίου, όπως πλέον διαμορφώνεται. Η παράγραφος 4 εφαρμόζεται αναλόγως.

6. Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις στο σχέδιο ρύθμισης ή αν συγκατατεθούν όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός. Το δικαστήριο επιβεβαιώνει το παραπάνω με απόφαση του, οπότε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται ανακληθείσα.

7. Σε περίπτωση μη ένταξης στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών απαίτησης πιστωτή στον οποίο κοινοποιήθηκε το σχέδιο, η απαίτηση θεωρείται αποσβεσθείσα αν ο πιστωτής δεν αναγγείλει και αυτή την απαίτηση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4.

8. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο περισσότεροι από τους μισούς πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου από τους πιστωτές, υποκαθιστά τη συγκατάθεση πιστωτή που αντιτίθεται στο συμβιβασμό, αφού προηγηθεί ακρόαση αυτού, στην οποία εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να συγκατατεθεί. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται ομοίως ανακληθείσα.

9. Η υποκατάσταση της συγκατάθεσης του πιστωτή δεν μπορεί να γίνει όταν:

α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται στο βαθμό που ικανοποιούνται οι λοιπές απαιτήσεις ή

β) σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται είναι βέβαιο ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτή στην οποία θα περιερχόταν σε περίπτωση έναρξης της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη.

10. Την απόφαση υποκατάστασης μπορούν να προσβάλουν ο οφειλέτης και ο πιστωτής του οποίου η συγκατάθεση υποκαθίσταται.

11. Οι πιστωτές δεν έχουν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και δαπάνες που υποβάλλονται με βάση το σχέδιο συμβιβασμού.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εκδίδονται υποδείγματα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, καταλόγων και σχεδίων διευθέτησης των οφειλών με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και τη διευκόλυνση της αξιοποίησής της.

Άρθρο 5

Διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη

1. Αν εκδηλωθούν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου ρύθμισης οφειλών και δεν υποκατασταθούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 4, η διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης, ημερομηνία από την οποία παύουν να εκτοκίζονται τα χρέη του οφειλέτη. Το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση και απαλλαγή χρεών.

2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα προσδοκώμενα εισοδήματα είναι επαρκή σε σχέση με τον αριθμό των πιστωτών και το ύψος των απαιτήσεών τους, μπορεί το δικαστήριο να περιοριστεί σε ρύθμιση των οφειλών που υφίσταντο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με την εξόφλησή τους, προβλέποντας περίοδο χάριτος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, και να διατάξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφαση αυτή οποτεδήποτε μετά από αίτηση του οφειλέτη ή και του πιστωτή εφόσον δεν εξυπηρετείται η ρύθμιση.

3. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι κατά την προηγούμενη παράγραφο επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη από την εργασία του και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει κάθε μήνα για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 έτη ορισμένο ποσό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται απευθείας στους πιστωτές του οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, πρέπει να έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό των συνολικών οφειλών του, στο ύψος που αυτές ανέρχονταν κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης του άρθρου 4. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και εφόσον ο οφειλέτης ανταποκριθεί στους όρους που έχει θέσει το δικαστήριο, αυτό, με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται και στους πιστωτές κηρύσσει την απαλλαγή του από τα χρέη του, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

4. Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή μπορεί να τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σημαντικών προβλημάτων υγείας, εισοδήματος που δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, είναι δυνατός ο προσδιορισμός χαμηλότερων ή και μηδενικών καταβολών, ακόμη κι αν δεν προκύπτει κατ' αυτόν τον τρόπο η εξόφληση του ποσοστού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το Δικαστήριο δύναται να επανεξετάζει κάθε οκτώ μήνες, ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, την εξακολούθηση της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων.

Άρθρο 6

Ορισμός συνδίκου -Προστασία κύριας κατοικίας

1. Ο σύνδικος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 63 Πτωχευτικού Κώδικα για τις περιπτώσεις που υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή το κρίνει σκόπιμο το δικαστήριο για την παρακολούθηση, εκτέλεση και τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που τίθενται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο για απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών. Ως σύνδικος μπορεί να ορίζεται και πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του άρθρου 371 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Πιστωτές των οποίων η απαίτηση διασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια, ικανοποιούνται προνομιακά από την πώληση του πράγματος.

3. Ο οφειλέτης μπορεί με το σχέδιο εκκαθάρισης να ζητήσει την εξαίρεση της ρευστοποίησης ή εκπλειστηριασμού ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά είκοσι επί τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, μέχρι συνολικό ποσόν που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε επί τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακίνητου, όπως αυτή αποτιμάται κατά την κρίση του δικαστηρίου. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει περίοδο χάριτος για όσο διαρκεί η αποπληρωμή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της κατά τα παραπάνω οριζόμενης συνολικής οφειλής συνυπολογίζεται η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε η πίστωση, σε κάθε δε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Οι απαιτήσεις εντάσσονται στην παραπάνω ρύθμιση και ικανοποιούνται κατά τη τάξη εξασφάλισης. Μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου επιτρέπει στον πιστωτή την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.
Άρθρο 7

Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων

1. Ο οφειλέτης που αιτείται την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλει να προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων. Παράβαση από δόλο ή από βαριά αμέλεια της υποχρέωσης αυτής έχει ως συνέπεια μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον τη μη έγκριση του σχεδίου εκκαθάρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου και την έκπτωση από τη ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη μετά την κήρυξη της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη.

2. Ο οφειλέτης οφείλει να επιτρέπει στους πιστωτές πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί κατά την κρίση του Δικαστηρίου να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη.

Άρθρο 8

Επιτρεπτός χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων

Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους ή χάριν αυτών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αναφέρονται στην παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα τριών ετών από τη λήξη της ρύθμισης των χρεών ή των πέντε ετών από την κήρυξη της απαλλαγής από τα χρέη.

Πηγή http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=19869149


Διαβάστε περισσότερα

Cosmote: «Πράσινο φως» για το deal στη Ρουμανία


Στην τελική ευθεία εισήλθε η εξαγορά της Zapp (Telemobil) από την Cosmote, μετά το «πράσινο φως», το οποίο έδωσε με απόφασή της η αρχή ανταγωνισμού της Ρουμανίας. Η απόφαση βασίστηκε στα στοιχεία, που παρείχαν η ρυθμιστική αρχή της ρουμανικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς, οι εμπλεκόμενες πλευρές και οι ανταγωνιστές τους, ενώ εξετάσθηκαν πιθανά θέματα ανταγωνισμού, που έθεσαν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Οπως δήλωσε ο επικεφαλής της αρχής ανταγωνισμού, Μπόγκταν Τσιριτόιου....η εξαγορά ενισχύει τον ανταγωνισμό τόσο στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας όσο και σε αυτό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Κινήσεις
Από την άλλη, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την αγορά της κινητής τηλεφωνία, ενώ ανέφερε ότι οι κινήσεις αυτές θα βοηθήσουν την ANCOM να προσφέρει μία ακόμη άδεια για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω ασύρματου δικτύου στη φασματική περιοχή των 450 MHz το 2012. Σύμφωνα με την ANCOM, η άδεια για τη λειτουργία δικτύου 450 MHz που έχει στην κατοχή της η Zapp λήγει τον Μάρτιο του 2012.

Η Cosmote υπέγραψε τη συμφωνία εξαγοράς της Zapp στο τέλος Ιουνίου. Βάσει της συμφωνίας, η Cosmote θα καταβάλλει 61 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τις μετοχές της Zapp, ενώ θα αναλάβει και τις υποχρεώσεις της τελευταίας που ανέρχονται σε 146 εκατ. ευρώ.

Κύριος λόγος της εξαγοράς δεν είναι άλλος από την απόκτηση της άδειας για τη λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς που έχει η Zapp και δεν είχε η Cosmote. Η Zapp έχει ήδη ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών μέσω δικτύου 3ης γενιάς και η εξαγορά της αναμένεται να βοηθήσει την Cosmote να συνεχίσει την επιθετική εμπορική πολιτική της που έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της.

Deutsche Telekom
Η ρουμανική αγορά είναι από αυτές που δίνει ιδιαίτερη σημασία ο όμιλος ΟΤΕ, αλλά και η Deutsche Telekom, η οποία δείχνει να βασίζεται στον ελληνικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό προκειμένου να διατηρήσει σε σχετικά καλά επίπεδα τα οικονομικά αποτελέσματά της. Χθες, ο διευθύνων σύμβουλος της DT, Ρενέ Ομπερμαν δήλωσε ότι ο γερμανικός όμιλος δεν πρόκειται να αλλάξει τις εκτιμήσεις του για το σύνολο του 2009.

Τον περασμένο Μάιο, η DT υποστήριξε ότι αναμένει από τον ΟΤΕ μία συνεισφορά της τάξεως των 2 δισ. ευρώ στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τους 11 μήνες του 2009 που ενοποιείται ο ελληνικός όμιλος. Χωρίς τον ΟΤΕ, η DT αναμένει μείωση του EBITDA κατά 2%-4% σε σχέση με τα 19,5 δισ. ευρώ του 2008. Επίσης, αναμένει ότι ο ΟΤΕ θα συνεισφέρει 600 εκατ. ευρώ στην ρευστότητα της εταιρείας που θα φθάσει συνολικά τα 7 δισ. ευρώ.

Πηγή http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12334&subid=2&pubid=19885154


Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδεεεεες


Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα πρωτοσέλιδα


Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Περισσότερες κεραίες, φθηνότερα κινητά ζητούν οι εταιρείες κινητής


Της Ρόης Χάικου
Τις δύο ανοιχτές πληγές τους, που δεν είναι άλλες από την αδειοδότηση των κεραιών και τους φόρους στα κινητά, θα προσπαθήσουν να κλείσουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και αν ο Φαραώ είχε τον Μωυσή για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις... επτά πληγές, οι Cosmote, Vodafone και Wind επιδιώκουν να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας και συνεννόησης με την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, την προηγούμενη εβδομάδα η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, ο φορέας που εκπροσωπεί τους τρεις παρόχους, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτρη Ρέππα, με κοινοποίηση και στον υφυπουργό, κ. Νίκο Σηφουνάκη, με την οποία ενημέρωνε την ηγεσία του υπουργείου για τις δύο «καυτές πατάτες» του κλάδου.Αίτημα των εταιρειών είναι να οριστεί συνάντηση των διευθύνοντων συμβούλων με τον υπουργό, προκειμένου να ξεκινήσει ένας διάλογος για τα ζητήματα αυτά, στο πλαίσιο και της προώθησης των τεχνολογιών στη χώρα.

Το πρώτο θέμα και το βασικότερο είναι η αδειοδότηση των κεραιών. Οι εταιρείες ζητούν από το υπουργείο να προχωρήσει σε αναμόρφωση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, ώστε να «ξεμπλοκάρουν» οι διαδικασίες εγκατάστασης νέων σταθμών βάσης και κατ’ επέκταση οι επενδύσεις που έχουν προγραμματίσει.

Αρμόδια στελέχη των εταιρειών ανέφεραν στο Capital.gr ότι η κατάσταση με τις κεραίες είναι δραματική και χρονίζουσα, «με τα δίκτυα να είναι έρμαια κάθε τοπικού φορέα που ‘κατεβάζει’ τις κεραίες κατά το δοκούν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες ζητούν να γίνουν πιο γρήγορες και πιο ευέλικτες οι διαδικασίες αδειοδότησης, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Με τον υφιστάμενο νόμο, για να εγκατασταθεί μια κεραία ανά την ελληνική επικράτεια απαιτούνται πιστοποιητικά από 14 διαφορετικούς φορείς του δημοσίου, αλλά και η υπομονή του... Ιώβ, καθώς οι διαδικασίες ολοκληρώνονται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 2-2,5 χρόνια. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μια κεραία παίρνει άδεια από τους μισούς κρατικούς φορείς και κατά μέσο όρο μέσα σε 2-6 μήνες.

Ζητούν εξαίρεση

Το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί τις εταιρείες είναι η φορολόγηση των συνδρομητών τόσο με συμβόλαιο όσο και με καρτοκινητό. Γι’ αυτό και κατ’ ελάχιστο ζητούν να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση οι συνδρομητές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά συνδέσεις δεδομένων (data only users). Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 300.000 συνδέσεις είναι μόνο για πρόσβαση στο Internet. Και όπως τονίζουν οι εταιρείες, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που φορολογεί με ειδικό καθεστώς την πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο. Την ίδια στιγμή, αποτελεί σχήμα οξύμωρο να έχει θέσει ως εθνικό στόχο την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα επιβάλλει αντικίνητρα για την χρήση του mobile internet.

Οι επιπτώσεις

Στην επιστολή που απέστειλαν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας γίνεται λόγος για «υπερβολική φορολογία» αλλά και για τα πρώτα σημάδια των επιπτώσεων, με μείωση της χρήσης από την πλευρά των συνδρομητών και εσόδων για τις εταιρείες.

Η αύξηση της φορολογίας σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση αναμένεται να επιφέρει μειωμένα έσοδα κατά 10%-12% για τις εταιρείες, ποσοστό που μεταφράζεται σε απώλειες 420-450 εκατ. ευρώ έναντι του 2008, όταν η αγορά της κινητής τηλεφωνίας έφθασε σε τζίρο τα 4,2 δισ. ευρώ.

Από την 1η Αυγούστου σχεδόν διπλασιάστηκε η πραγματική επιβάρυνση για τους συνδρομητές με συμβόλαιο, ενώ για τα καρτοκινητά επιβλήθηκε τέλος 12% επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας και προ του ΦΠΑ.

Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε σε 12%-20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού, έναντι 10 ευρώ που ίσχυε πριν την 1η Αυγούστου και διαμορφώθηκε σε 12% για λογαριασμό μέχρι 50 ευρώ, 15% για 50,01 -100 ευρώ, 18% για 100,01 -150 ευρώ και 20% για 150,01 ευρώ και άνω. Ενδεικτικά, αν κάποιος κάνει χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αξίας 50 ευρώ, χρεώνεται με 12% ειδικό τέλος, δηλαδή 6 ευρώ, συν ΦΠΑ 19% που αντιστοιχεί σε 10,64 ευρώ, άρα καταβάλλει συνολικά 66,64 ευρώ. Σε σχέση με την προηγούμενη φορολογία, η πραγματική επιβάρυνση ανέρχεται σε 33,28%.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχει η παγκόσμια πρωτοτυπία του «φόρου πάνω στο φόρο», καθώς εκτός από το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας, επιβάλλεται ΦΠΑ 19% επί του συνόλου του λογαριασμού, δηλαδή στο πάγιο, στην τυχόν επιπλέον χρήση, αλλά και στο ίδιο το τέλος συνδρομητή.

Έσοδα

Πέρυσι, τα δημόσια έσοδα από τα τέλη της κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ και με βάση τους υπολογισμούς, στα δημόσια ταμεία θα μπορούσαν να εισρέουν περί τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν θα μειωθεί.

Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογία για την κινητή τηλεφωνία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αντιστοιχεί στο 26% του συνολικού κόστους χρήσης ενός κινητού τηλεφώνου.

Αποτέλεσμα και της μεγάλης φορολογίας είναι οι υψηλότερες χρεώσεις που καλούνται να πληρώσουν οι συνδρομητές, αφού η χώρα μας κατατάσσεται στην 5η θέση μεταξύ 26 χωρών της ΕΕ. Από τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία, τα οποία ωστόσο αφορούν το 2008 δηλαδή πριν την αύξηση της φορολογίας, προκύπτει ότι το μέσο μηνιαίο κόστος χρήσης του κινητού στην ΕΕ ήταν 19,49 ευρώ, ενώ στη χώρα μας 27,17 ευρώ, δηλαδή 39,4% ακριβότερο. Σε παγκόσμια κλίμακα, υψηλότερους φόρους στα κινητά από τους εγχώριους είχαν 9 χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Τανζανία, η Ουγκάντα και η Ζάμπια.

Πηγή http://www.capital.gr/News.asp?id=840430


Διαβάστε περισσότερα

Μας άρεσε


Έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια και τα ίδια γύρω μου. Καμιά επαφή με το σημαντικό. Μια παρτίδα ασήμαντη η ζωή μας. Θέλουν να μας πείσουν, ότι όποιο δρόμο και αν τραβήξουμε την ίδια ήττα θα πάθουμε. «Σκούπα» προς κάθε κατεύθυνση του Χρυσοχοΐδη και από τη μεριά κάθε εξουσίας. Βγήκαν παγανιά τα αλάνια της εξουσίας και σκουπίζουν κάθε τι ενδιαφέρον σε αυτήν την πόλη, στη ζωή μας… Λες και τα σκουπίδια είναι τα σημαντικά και τα ασήμαντα η επιλογή μας, το γούστο μας, η περηφάνια μας.

Ρε, σε τι ξεφτίλα έχουμε βυθιστεί. Στους υπονόμους μας σπρώχνουν. Όποιος έχει να πει μια άλλη φράση, όποιος έχει να κάνει μια άλλη πρόταση, στους υπονόμους για μόνιμη κατοικία. Στα ευάερα και ευήλια μέρη της πόλης, οι απατεωνίσκοι, οι ψεύτες, οι άπληστοι, τα χαμένα κορμιά, οι γιγαντοαφίσες της πλήξης και τα φανάρια που αναβοσβήνουν και βάζουν τάξη στην ανθρωποφαγία.
Έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια και τα ίδια γύρω μου. Καμιά επαφή με το σημαντικό. Μια παρτίδα ασήμαντη η ζωή μας. Θέλουν να μας πείσουν, ότι όποιο δρόμο και αν τραβήξουμε την ίδια ήττα θα πάθουμε. «Σκούπα» προς κάθε κατεύθυνση του Χρυσοχοΐδη και από τη μεριά κάθε εξουσίας. Βγήκαν παγανιά τα αλάνια της εξουσίας και σκουπίζουν κάθε τι ενδιαφέρον σε αυτήν την πόλη, στη ζωή μας… Λες και τα σκουπίδια είναι τα σημαντικά και τα ασήμαντα η επιλογή μας, το γούστο μας, η περηφάνια μας.

Ρε, σε τι ξεφτίλα έχουμε βυθιστεί. Στους υπονόμους μας σπρώχνουν. Όποιος έχει να πει μια άλλη φράση, όποιος έχει να κάνει μια άλλη πρόταση, στους υπονόμους για μόνιμη κατοικία. Στα ευάερα και ευήλια μέρη της πόλης, οι απατεωνίσκοι, οι ψεύτες, οι άπληστοι, τα χαμένα κορμιά, οι γιγαντοαφίσες της πλήξης και τα φανάρια που αναβοσβήνουν και βάζουν τάξη στην ανθρωποφαγία.

Κινούμαστε στα όρια ενός γκρεμού που δεν έχει τέλος. Χορτάσαμε γκρεμό σε αυτήν τη ζωή. Οι πεδιάδες, τα οροπέδια, η θέα, έχουν γίνει προνομιακά γεωγραφικά οικόπεδα μιας τάξης ανόρεχτων, ασήμαντων, απαίδευτων ανθρώπων. Γι΄ αυτό αλλάζει με τέτοιους ρυθμούς η φύση, ο χρόνος, το κλίμα… Όσοι τα ζουν όλα αυτά δεν βλέπουν, δεν αισθάνονται, δεν ακούν, δεν χαίρονται.

Τελικώς, τώρα καταλαβαίνω γιατί πάντα εκνευριζόμουν, όταν έμπαινα σε κανα σπίτι «οικονομημένου» ανόητου. Όλη αυτή η τελειότητα, το γούστο, η επιμέλεια, η ομορφιά, η θέα για τα μάτια, τα αυτιά, τις αισθήσεις κάποιων όρθιων νεκρών. Τι αδικία Θεέ μου, να ξοδεύεσαι τόσο για ανθρώπους, που δεν ξέρουν να αγαπούν, δεν έμαθαν να αισθάνονται.


Διαβάστε περισσότερα

Μια περίεργη "ντρίμπλα" του Γ. Παπακωνσταντίνου


Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε, προσφεύγοντας μάλιστα και στη Δικαιοσύνη, τις σκανδαλώδεις πλευρές της εξαγοράς της αλυσίδας Γερμανός από τον ΟΤΕ. Το περίεργο είναι, ότι ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, την πρώτη φορά που ρωτήθηκε σχετικά, την περασμένη Τετάρτη, προτίμησε να... "ντριμπλάρει" την ερώτηση. Γιατί;
Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε από δημοσιογράφο: ..."Σαν αξιωματική αντιπολίτευση στο παρελθόν είχατε εγείρει διάφορα θέματα που αφορούσαν θέματα ιδιωτικοποιήσεων. Ήθελα να μας πείτε τι θα κάνετε τώρα με το θέμα του ΟΤΕ, τι θα κάνετε με την περίπτωση της εξαγοράς ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την COSMOTE κι άλλα θέματα ιδιωτικοποιήσεων";
Η απάντησή του, προκάλεσε αρκετές απορίες: "Θα έχουμε όλο το χρόνο να μιλήσουμε για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Υπάρχουν οι προγραμματικές μας δεσμεύσεις και θα υπάρξει συζήτηση". Ουδεμία αναφορά στο σκέλος του ερωτήματος που αφορούσε την υπόθεση της Γερμανός!
Η Πράσινη Γάτα δεν σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα, αλλά είναι περίεργο, ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν βρήκε να πει ούτε το πιο απλό για την υπόθεση της Γερμανός: ότι, δηλαδή, το θέμα βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση περιμένει την ολοκλήρωση της έρευνας. Αντ' αυτού, προτίμησε να αποφύγει την ερώτηση. Και με την πείρα και την ικανότητά του στους επικοινωνιακούς χειρισμούς, δύσκολα μπορεί να μας πείσει ότι αυτό συνέβη εκ παραδρομής. Άλλωστε, ήταν η μόνη ερώτηση της συνέντευξης της Τετάρτης, που έμεινε ασχολίαστη.
Είναι πολύ νωρίς για καχυποψίες, αλλά η Πράσινη Γάτα οφείλει να επισημαίνει ό,τι θεωρεί περίεργο. Και σίγουρα αυτή η "ντρίμπλα" του κ. Παπακωνσταντίνου φαίνεται περίεργη.
Υ.Γ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου γνωρίζει τα θέματα του ΟΤΕ πολύ καλά: αν και δεν συμμετείχε στην ομάδα που συνέταξε τη μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση της Γερμανός, ξέρει πολύ καλά τα θέματα, αφού έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. Συνεπώς, ούτε σε άγνοια μπορεί να αποδοθεί η "ντρίμπλα"...
prasinigata.blogspot.com


Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Πρώτα ο πολίτης, όχι ο νταβατζής


Απο τον Βασίλη Μπόνιο

Δεν πρέπει να χάνεται ούτε ένα λεπτό, ούτε μια ώρα.
Είναι προκλητικό να παρακολουθείς τους εργολάβους νταβατζήδες, να υπονομεύουν την νέα κυβέρνηση, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν τους υπουργούς της και την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός ν ανέχεται παθητικά αυτή την αντιμετώπιση.
Κανείς απ όσους ψήφισαν τον κ. Γ. Παπανδρέου, δεν μπορεί να δεχθεί, οτι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας θα μοιραστεί την εξουσία του με τους σεσημασμένους βαρυποινίτες, στησυνείδηση της κοινής γνώμης, νταβατζήδες.

Εδώ και τώρα να εφαρμοσθούν οι νόμοι ξεκινώντας απο τα λογιστήρια της διαπλοκής.

Οι κομμάντος του ΣΔΟΕ πρέπει να κάνουν φύλλο και φτερό τα λογιστήρια των μεγαλονταβατζήδων των ΜΜΕ. Να ξεσκονίσουν τις υπεράκτιες εταιρείες που έχουν συστήσει αλλά και τις λοιπές δραστηριότητές τους.

Δεν είναι δυνατόν ν ασκούν έλεγχο στη κυβέρνηση, βαρυποινίτες εργολάβοι της λάσπης, ούτε κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες, ούτε σεσημασμένοι πρωταγωνιστές σκανδάλων και πάει λέγοντας.

Η κυβέρνηση οφείλει να καθαρίσει το τοπίο στα ΜΜΕ, ρίχνοντας όλο της το βάρος στο διαδίκτυο.

Η κοινή γνώμη δεν χρειάζεται να ενημερώνεται απο τα ΜΜΕ της διαπλοκής, αλλά μέσω του διαδικτύου για τις όποιες δραστηριότητες των υπουργείων αλλά και του κρατικού μηχανισμού στο σύνολό του.

Ο κ. Παπανδρέου πρέπει να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες που του προσφέρουν τα νέα πολυμέσα της ψηφιακής εποχής, ώστε να ξεμπερδεύει με τους νονούς της διαπλοκής.

Πρέπει να τους καθαρίσει, πριν προλάβουν ν αποκτήσουν τους υπουργούς-γιουσουφάκια, ανάμεσα στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

http://www.kourdistoportocali.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση με θέμα το πόρισμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την εξαγορά μετοχής του ΓEΡΜΑΝΟΥ από την COSMOTE


ΘΕΜΑ: « Αποστολή πορίσματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την υπόθεση χειραγώγησης της μετοχής ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η οποία αγοράστηκε από την COSMOTE, στον αρμόδιο εισαγγελέα που διερευνά την υπόθεση »

Όπως είναι γνωστό το 2006 η εισηγμένη εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ εξαγοράστηκε από την επίσης εισηγμένη COSMOTE έναντι τιμήματος που θεωρήθηκε άκρως υπερβολικό.

Κατόπιν αναφοράς βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που υποβλήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2007, το θέμα εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές.

Κοινοβουλευτικός ΈλεγχοςCOSMOTEΓΕΡΜΑΝΟΣΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράςμετοχές
ΘΕΜΑ: « Αποστολή πορίσματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την υπόθεση χειραγώγησης της μετοχής ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η οποία αγοράστηκε από την COSMOTE, στον αρμόδιο εισαγγελέα που διερευνά την υπόθεση »

Όπως είναι γνωστό το 2006 η εισηγμένη εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ εξαγοράστηκε από την επίσης εισηγμένη COSMOTE έναντι τιμήματος που θεωρήθηκε άκρως υπερβολικό.

Κατόπιν αναφοράς βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που υποβλήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2007, το θέμα εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές.

Από δημοσιεύματα του Τύπου τις τελευταίες δέκα ημέρες έγινε γνωστό ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν καταλήξει σε 25σέλιδο πόρισμα σύμφωνα με το οποίο υπήρξε χειραγώγηση της μετοχής της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στο διάστημα που προηγήθηκε της εξαγοράς της, από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο πόρισμα.

Στη συνεδρίαση του, της 22ας Φεβρουαρίου 2008 , το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συζήτησε το πόρισμα χωρίς να καταλήξει σε συγκεκριμένη απόφαση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τη χειραγώγηση των μετοχών ( Ν. 3340/ 2005). Μάλιστα, σε δημοσιεύματα του τύπου, που σημειωτέον δεν διαψεύστηκαν, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ να του επιστρέψουν το κείμενο του πορίσματος.

Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, που επίσης δεν διαψεύστηκαν, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει, για αδιευκρίνιστους λόγους, γνωμοδότηση από το εξωτερικό για το συγκεκριμένο θέμα, άγνωστο με ποιο ερώτημα και γιατί.

Επειδή, όπως αναφέρθηκε στην αναφορά στον Άρειο Πάγο, το τίμημα της εξαγοράς της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, λόγω της χειραγώγησης διαμορφώθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Επειδή η υπόθεση αφορά το δημόσιο συμφέρον.
Επειδή η υπόθεση αφορά οικονομική βλάβη των συμφερόντων των επενδυτών που διέπραξαν συναλλαγές στις μετοχές της συγκεκριμένης εταιρίας στις φουσκωμένες τιμές.
Επειδή η υπόθεση αφορά την καλή φήμη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και την εμπιστοσύνη σε αυτό του επενδυτικού κοινού
Επειδή ο χειρισμός από την πλευρά του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά αφού οδηγεί σε καθυστέρηση τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καλούνται οι κ.κ. Υπουργοί :

• Να προκαλέσουν την άμεση αποστολή του πορίσματος στο οποίο κατέληξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διερευνά την υπόθεση, χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση προκειμένου το πόρισμα να ενσωματωθεί στη δικογραφία.
• Να καταθέσουν το πόρισμα των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Βουλή μαζί με όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης.

Οι Βουλευτές

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Διαβάστε περισσότερα

Τα βρίσκουν και τα κάνουν......Γερμανικά


Ήρθε ο καιρός να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.
Δέν μπορεί πλέον να γίνεται αποδεκτό μια μικρή ομάδα ανθρώπων να ρυθμίζει τις ζωές μας και το μέλλον μας.
Άλλωστε αυτοί οι άνθρωποι είναι στην θέση τους με τις δικές μας πλάτες.
Με τα δικά μας χρήματα και παραμένουν εκεί επειδή εμείς μοχθούμε καθημερινά
Το λιγότερο που οφείλουν να κάνουν είναι να....μας σέβονται και να φροντίζουν καθημερινά να τιμούν τις θέσεις και τους ρόλους που εμείς τους έχουμε δώσει.
Δέν έχουν δικαίωμα να μας ειρωνεύονται και να μιλούν περιπαιχτικά για την δουλειά μας και τον καθημερινό αγώνα μας.
Θα έπρεπε να έχουν ήδη κάνει την αυτοκριτική τους και εάν νομίζουν ότι είναι ανίκανοι να βοηθήσουν τα καταστήματά μας να φύγουν.
Προφανώς έχουν τέτοια αλαζονική συμπεριφορά γιατί έχουμε δώσει εμείς το δικαίωμα για τέτοια συμπεριφορά.
Θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να καρπώνονται την δουλειά μας και να δίνουν σε εμάς ψίχουλα ίσα ίσα για να ζούμε. Αλλά με αυτά τα ψίχουλα δεν ζούμε αξιοπρεπώς συνάδελφοι.
Τα βρίσκουν και τα κάνουν και όσο εμείς τους ανεχόμαστε θα συνεχίσουν να μας εκμεταλλεύονται
Αλλά οι καιροί αλλάζουν και έρχεται η στιγμή που εκτός από τα χρέη σε πνίγει το δίκιο.
Και το δίκιο δεν σταματά με διαταγές πληρωμών και κλείδωμα εμπορευμάτων
Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες που έχουμε απέναντι στις οικογένειές μας και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η δουλειά τους είναι να φροντίζουν τα καταστήματά μας και όχι να παίρνουν τα παχυλά bonus με τους στόχους που εμείς πιάνουμε....
Διαβάστε περισσότερα

Τότε λέγατε:"Στο ΠΑΣΟΚ, αισθανόμαστε ότι η δίωξη αυτή μας δικαιώνει"


ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Σήμερα ασκήθηκε από την αρμόδια Εισαγγελέα δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά της διοίκησης του ΟΤΕ και της COSMOTE και της εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», για τη γνωστή εξαγορά από τον ΟΤΕ και την COSMOTE της αλυσίδας των καταστημάτων «ΓΕΡΜΑΝΟΣ». Μία εξαγορά που, να θυμίσουμε, είχε τότε κοστίσει γύρω στο 1,3 δις, ένα τίμημα που αντιστοιχούσε σε 54 φορές τα καθαρά ετήσια κέρδη της εταιρείας.

amoirakagem:Δεν το βλέπουμε κ.Παπακωνσταντίνου.....Η δίωξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς, την οποία είχαν καταθέσει 17 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Ο Τομέας Οικονομίας, μαζί με τον Τομέα Τεκμηρίωσης του ΠΑΣΟΚ, μία μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί το Φεβρουάριο του 2007.

Στο ΠΑΣΟΚ, αισθανόμαστε ότι η δίωξη αυτή μας δικαιώνει. Δικαιώνει την επιμονή μας να αναδεικνύουμε ζητήματα διαχείρισης δημοσίου χρήματος, όπως αυτό. Και έχουμε δύο ερωτήματα και τα θέτουμε και τα δύο αυτά ερωτήματα στην κυβέρνηση.

Το πρώτο είναι, τι σκοπεύει να κάνει για το γεγονός ότι, η διοίκηση, η οποία σήμερα κατηγορείται για κακούργημα, είναι η ίδια ακριβώς διοίκηση του ΟΤΕ, η οποία πρόσφατα πούλησε τον ΟΤΕ στη Deutsche Telekom;

Και το δεύτερο είναι, εάν σκοπεύει να αναλάβει και τις δικές της πολιτικές ευθύνες, εφόσον γνώριζε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γνώριζε για τη συγκεκριμένη εξαγορά και να μας πουν ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών και ο αρμόδιος, τότε, υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών την άποψή τους μετά από τη σημερινή άσκηση της δίωξης.

Πηγή http://potamos-etc.blogspot.com/2008/07/blog-post_11.html

Διαβάστε περισσότερα

Στην εξαγορά της «Γερμανός» εμπλέκεται και η Τράπεζα της Ελλάδος


Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατάθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις σοβαρότατες ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην υπόθεση εξαγοράς της εταιρείας Γερμανός από την Cosmote. Στην ερώτηση υποστηρίζεται ότι «η άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος για την εξαγορά της Γερμανός από την Cosmote, αφήνει πλήρως έκθετη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είχε προσπαθήσει να κλείσει την υπόθεση με την από 7/3/2008 466η απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.»
Η κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών....όπως αναφέρεται στον Τύπο, αφορά στα αδικήματα της απιστίας, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της χειραγώγησης αγοράς από κοινού και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και συνήθεια και της ηθικής αυτουργίας στη χειραγώγηση.
Η διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρά τη μηνυτήρια αναφορά του ΠΑΣΟΚ (στις 7/2/2007) και την εισαγγελική έρευνα, χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να βγάλει το πόρισμά της. Με την από 7/3/2008 απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου επιχείρησε ουσιαστικά να αποσιωπήσει το θέμα της χειραγώγησης, αρκούμενη να μιλήσει για «στήριξη της τιμής της μετοχής». Προφανώς εκτελώντας άνωθεν εντολές και υποδείξεις, προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα και να πέσουν «στα μαλακά» οι υπεύθυνοι. Τα πρόστιμα που είχε τότε επιβάλει ήταν επιλεκτικά και προκλητικά χαμηλά σε σχέση με το μέγεθος της παράβασης.
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ρωτούν τον Γ. Αλογοσκούφη:
1. Γιατί καθυστέρησε δύο χρόνια η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;
2. Γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επέβαλε πρόστιμα κατά όλων των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών Γερμανός, Cosmote, OTE, και Eurobank ΑΧΕΠΕΥ; Και
3. Έχει γίνει έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να διαπιστώσει εάν υπήρξε κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης από τους γνωρίζοντες την εξαγορά σε αυτές τις υψηλές τιμές με αποτέλεσμα να αγόρασαν και να επωφελήθηκαν οι ίδιοι ή παρένθετα πρόσωπα;
Και η Τράπεζα της Ελλάδος
«στο κόλπο»
Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε σε κοινούς ελέγχους με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υπόθεση αυτή. Οι κοινοί έλεγχοι δεν είχαν την ποιότητα και την επαγγελματική πληρότητα που απαιτούσε η σοβαρότητα της περίπτωσης. Γι' αυτό η συνευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος είναι δεδομένη.

Πηγή http://www.paron.gr/v3/new.php?id=29848&colid=&catid=27&dt=2008-07-20%200:0:0


Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Ανακριτά......


Αναφέρομαι σε σας, με την ιδιότητα, του καταθέσαντος την πρώτη αναφορά – αίτηση προς τον κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Δημ. Παπαγγελόπουλο, για την διερεύνηση των τυχόν ποινικών ευθυνών, εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή προσώπων, λόγω ενδεχόμενης σημαντικής οικονομικής ζημιάς του Ελληνικού Δημοσίου.
Ειδικότερα:
α) Την 20.07.2006 υπέβαλα στον κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αίτημα να αξιολογηθεί το δημοσίευμα της ίδιας ημερομηνίας της εφημερίδας ΄΄Καθημερινή΄΄ σχετικά με την υπόθεση ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Ε.Π. 449/21.7.2006).
β) Την 27.07.2006 υπέβαλα στον....


ίδιο Εισαγγελικό λειτουργό, πρόσθετα στοιχεία, για την ίδια υπόθεση και ειδικότερα, τα πρακτικά συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομιών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία συζητήθηκε η υπόθεση ΓΕΡΜΑΝΟΣ και κατά την οποία προέκυψαν νεότερα σημαντικά στοιχεία, αιτούμενος και πάλι την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης (Ε.Π. 460/28.7.2006).

γ) Την 7/2/2007 συνυπέγραψα με άλλους δέκα έξι, συναδέλφους μου, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Αναφορά ενώπιον του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποίαν παρατέθηκαν αναλυτικά και εμπεριστατωμένα στοιχεία, για την ζημιογόνο για τα συμφέροντα του Δημοσίου υπόθεση ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

δ) 26.02.2007 κατέθεσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Υπόμνημα με τις θέσεις μου, και όσα γνώριζα με την ιδιότητα του Υπουργού Μεταφορών, (2000-2004) της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την ιδιότητα του μέλους της Διαρκούς Μονίμου Επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της Βουλής από το έτος 2004.

ε) Την 18.02.2009, κλήθηκα να καταθέσω ως μάρτυρας ενώπιον σας, επί των κατηγοριών που περιλήφθησαν στην ασκηθείσα εν τω μεταξύ, ποινική δίωξη, για πέντε κακουργήματα, για την υπόθεση ΓΕΡΜΑΝΟΣ, την 10.07.2008.Κύριε ανακριτά, συμπληρώνονται στο άμεσο μέλλον, τρία χρόνια από τις κατατεθείσες αναφορές μου στον κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημ. Αθηνών, και ένας χρόνος, από την ασκηθείσα ποινική δίωξη, για την διάπραξη σοβαρών κακουργημάτων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, και των επενδυτών στο Χ.Α.Α., συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, η Εισαγγελική Αρχή, από έρευνα, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια, και η υπόθεση, αυτή, δεν έχει μέχρι σήμερα, οδηγηθεί σε οποιαδήποτε, δικαστική εξέλιξη, δημιουργώντας έτσι σημαντικές παρενέργειες, στην πολιτική ζωή της χώρας, τόσο κατά σκέλος των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκομένων, μη πολιτικών λειτουργών αλλά και των πολιτικών προϊσταμένων τους.

Είναι νομίζω απόλυτα κατανοητό, ότι, η περαιτέρω καθυστέρηση της υπόθεσης, στο παρόν στάδιο δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος να διαλευκάνει υποθέσεις, που άπτονται της διαχείρισης του Δημοσίου χρήματος, κάτι το οποίο κανένας έλληνας πολίτης, δεν αμφισβητεί ότι αποτελεί σοβαρή ανάγκη.

Με τη νομιμοποίηση την οποία μου παρέχει η ιδιότητα, του αναφέροντος στη Δικαιοσύνη την υπόθεση αυτή, προς την οποία υπέβαλλα και το σύνολο των στοιχείων που είχα στη διάθεσή μου, αλλά και της στάσης μου, απέναντι στα ζητήματα διαφθοράς, επιτρέψτε μου με πλήρη και απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά και στο έργο σας, το οποίο σέβομαι και εκτιμώ ως έλληνας πολίτης και πολιτικός, να σας εκφράσω την ανησυχία μου, για τον πολύ μακρό χρόνο που έχει απαιτηθεί μέχρι τώρα στη διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής, την επελθούσα ήδη παραγραφή των ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων και την περαιτέρω απαξίωση του πολιτικού συστήματος, στο κοινό αίσθημα των συμπολιτών μου εξ αφορμής ότι δεν είναι πλέον δυνατόν να αποδοθούν οι ενδεχόμενες ποινικές αυτές ευθύνες των πολιτικών προσώπων.

Είμαι βέβαιος ότι με την ευαισθησία που σας διακρίνει θα λάβετε υπόψη σας, την παρούσα παρέμβαση ώστε να οδηγηθεί η υπόθεση το ταχύτερο στη πλήρη διερεύνησή της και θα αποδοθούν ευθύνες σε όσους αποδειχθούν ένοχοι των κατηγοριών που ήδη απαγγέλθηκαν.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Βερελής

Πηγή http://www.verelis.gr/?p=937#more-937Διαβάστε περισσότερα

Τότε ζητούσατε την παραίτηση και την δίωξη,τώρα.....???


Παραίτηση της διοίκησης του ΟΤΕ ζητά το ΠΑΣΟΚ
Να μην ενεργοποιηθεί η συμφωνία του Οργανισμού με τη D.T. ζητά η Χ. Tρικούπη
Tην παραίτηση της διοίκησης του OTE ζητά το ΠAΣOK, όπως και να μην ενεργοποιηθεί η σύμβαση πώλησης του Oργανισμού στην Nόιτσε Tέλεκομ, ενώ θέτει θέμα και για την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς.
«H κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά. Eίναι προφανές ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη να διατηρεί τη διοίκηση του OTE, η οποία κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος Tύπου του ΠAΣOK Γ. Παπακωνσταντίνου, θέτοντας θέμα παραίτησης της διοίκησης του Oργανισμού.
Tην ίδια στιγμή, ο πολιτικός εκπρόσωπος Mεταφορών και Eπικοινωνιών N. Σηφουνάκης ζητά να μην επανενεργοποιηθεί η συμφωνία πώλησης του OTE στην Nτόιτσε Tέλεκομ ούτε και ο σχετικός νόμος.
«H κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει, πολύ περισσότερο μετά τη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων, ότι δεν μπορεί να αντέξει η συμφωνία για την εκχώρηση του OTE στην Deutche Telecom.
Oι σκοτεινές πτυχές της συμφωνίας OTE – DT σε βάθος χρόνου θα αποκαλυφθούν. Eπιβάλλεται να μην ενεργοποιηθεί η συμφωνία, όπως και ο νόμος που μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε.
Σε διαφορετική περίπτωση, οι ευθύνες της δεν θα είναι μόνο πολιτικές» δήλωσε ο κ. Σηφουνάκης.
«Oι αρμόδιοι για τον OTE υπουργοί, καθώς και όσοι γνώριζαν τη δικαστική δίωξη που είχε ασκηθεί για τη σκανδαλώδη αγορά της «Γερμανός» έχουν ευθύνες, διότι συγκάλυπταν συστηματικά για δεκατρείς μήνες τις μεθοδεύσεις των διοικούντων του OTE».Παράλληλα, η υπεύθυνη για θέματα οικονομίας Λούκα Kατσέλη θέτει θέμα για την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς, κατηγορώντας την ότι παρά τη μηνυτήρια αναφορά του ΠAΣOK για το Deel Cosmote – Γερμανού και την εισαγγελική έρευνα, η Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να βγάλει το πόρισμά της, επιβάλλοντας, όπως είπε, εξαιρετικά χαμηλά πρόστιμα.

H κ. Kατσέλη κάλεσε το υπουργείο Oικονομίας να καταθέσει αμέσως στη Bουλή το πόρισμα των υπηρεσιών της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς για την εξαγορά της «Γερμανός» από την Cosmote, καθώς και την κατάθεση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Eπιτροπής που επέβαλε τα σχετικά πρόστιμα.

«Yπό το φως των εξελίξεων αυτών, τίθεται πλέον σοβαρότατο ζήτημα σχετικά με τη σύνθεση και την αξιοπιστία του σημερινού ΔΣ της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς να ασκήσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αρμοδιότητές του» υπογραμμίζει η κ. Kατσέλη, επισημαίνοντας ότι το ΠAΣOK δεσμεύεται ως κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο το θεσμικό πλαίσιο της Kεφαλαιαγοράς.

«Tα πεντακόσια καταστήματα που ήθελε να δημιουργήσει η Cosmote με Franchise θα κόστιζαν 70 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν στη Bουλή ο κ. Bουρλούμης και ο κ. Mαρτιγόπουλος» δήλωσε («9,84») ο κ. Γ. Φλωρίδης που αναρωτήθηκε, γιατί αντί να φτιάξουν 500 καταστήματα με 70 εκατομμύρια ευρώ, πάνε και δίνουν 1 δισ. 300 εκατομμύρια, παίρνοντας μάλιστα και δάνειο και πληρώνοντας τους τόκους.

Κόστος
Yπογράμμισε ακόμα ότι η Wind και η Vodafone φτιάχνουν αυτά τα καταστήματα με το σύστημα Franchise με 100.000 ευρώ το καθένα, ενώ η Cosmote αγόρασε τα νοικιασμένα καταστήματα της «Γερμανός» προς 2,5 εκατομμύρια ευρώ το ένα!

«Δεν είναι θέμα ανικανότητας» δήλωσε ο κ. Φλωρίδης, κατηγορώντας το «δίδυμο» – όπως είπε – Aλογοσκούφη και Bουρλούμη ότι «διαχειρίζονται τη δημόσια περιουσία έτσι, αφού έδωσε και τον OTE στους Γερμανούς αντί πινακίου φακής.

O πρώτος υπουργός, μάλιστα, χαρακτήρισε το Deel Cosmote – Γερμανού ως «σκάνδαλο ολκής» αφού όπως είπε «είναι το σκάνδαλο των αιώνων, όχι του αιώνα».

Οφέλη
«Πρέπει να απαντηθεί ποιοι είναι αυτοί που έπαιξαν με τις μετοχές, με τρόπο που απεκόμισαν πολλά οφέλη, ποιοι είναι αυτοί που εξαπάτησαν μικροεπενδυτές, ποιοι είναι αυτοί που συμφώνησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο να γίνει η αγοραπωλησία» ζήτησε («Στο Kόκκινο») ο κ. Xρίστος Bερελής, θέτοντας θέμα και για τον κ. Bουρλούμη: «Eίναι η δεύτερη δίωξη που αφορά στο πρόσωπο του προέδρου του OTE και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε λάβει κάποιες αποφάσεις», υπογράμμισε.

Σκληρή δήλωση εναντίον του πρωθυπουργού και του υπουργού Oικονομίας πραγματοποίησε ο κ. Mιχ. Kαρχιμάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του ΠAΣOK.

«O υπουργός Oικονομίας και ο πρωθυπουργός που τον ανέχεται και τον καλύπτει, έχουν ακέραιη την ευθύνη της σκανδαλώδους εξαγοράς και αποδεικνύουν καθημερινά ότι λειτουργούν ως συνειδητοί εκποιητές της δημόσιας περιουσίας, δημιουργώντας την πεποίθηση ότι είναι πρόσωπα μειωμένης ευθύνης και ύποπτων προθέσεων» τόνισε ο κ. Kαρχιμάκης.

Πηγή http://www.techpress.gr/index.php/archives/2683

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ: Πώς βλέπουν το Q3 τέσσερις ξένοι οίκοι


Ελαφρά υποχώρηση επιδόσεων για το τρίτο φετινό τρίμηνο αναμένεται να παρουσιάσει ο ΟΤΕ στις 5 Νοεμβρίου, (ημερομηνία δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων του εννεαμήνου), σύμφωνα τουλάχιστον με τις προβλέψεις των αναλυτών.
Η Credit Suisse First Boston προβλέπει μείωση εσόδων κατά 4,3% (στο 1,58 δισ.), EBITDA κατά 6,9% (στα 577 εκατ.) και καθαρών κερδών 14,5% (στα 172 εκατ. ευρώ).Σε ό,τι αφορά το σύνολο του 2009 και του 2010, ο ξένος οίκος προβλέπει αντίστοιχα: έσοδα 6,15 και 6,27 δισ. (6,407 δισ. το 2008), EBITDA 2,19 και 2,2 δισ. (2,27 το 2008) και καθαρά κέρδη 570,8 και 577,6 εκατ. (601,8 εκατ. το 2008).

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι στο τρίτο τρίμηνο ο ΟΤΕ θα παρουσιάσει έσοδα 1,53 δισ. και 571 εκατ. ευρώ, βλέποντας μια ελαφρά καλύτερη τάση στην σταθερή τηλεφωνία, με κάπως χαλαρότερο ανταγωνισμό και με τον Οργανισμό να προσφέρει νέα προϊόντα μέσα στο καλοκαίρι.

Ενδιαφέρον για τους επενδυτές, παρουσιάζει και η πρόβλεψη των Γερμανών για το ύψος του μερίσματος, με την Deutsche Bank να αναμένει ότι το μέρισμα του 0,75 ευρώ ανά μετοχή θα διατηρηθεί για τη χρήση του 2009 και θα αυξηθεί στο 0,80 ευρώ για το 2010.
Από την πλευρά της η JP Morgan δεν δημοσιεύει πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο αναφέρει ότι «τώρα βλέπουμε τον κίνδυνο, μήπως τα αποτελέσματα του ΟΤΕ απογοητεύσουν. Επιπλέον, αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μια επικέντρωση στα αποτελέσματα του 2010, όπου πιστεύουμε ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς παραμένουν σε κάποιο βαθμό αισιόδοξες».

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρεται στα αδύναμα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Wind Hellas κατά το τρίτο τρίμηνο και στο ό,τι το management της εταιρείας μίλησε για γενικότερη αδυναμία της αγοράς, πράγμα που ενδεχομένως να έχει επηρεάσει και την Cosmote.

Η JP Morgan στέκεται επίσης και στην όξυνση του ανταγωνισμού που παρατηρείται στη Βουλγαρία, με τον τρίτο «παίκτη» της αγοράς, την Vivatel, να προσπαθεί με επιθετική πολιτική να κερδίσει μερίδια αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τη σταθερή τηλεφωνία, ο ξένος οίκος υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να ανακάμψει.

Η HSBC τέλος, εκτιμά ότι για το τρίτο τρίμηνο του έτους, ο ΟΤΕ θα σημειώσει κάμψη εσόδων 6,5% και καθαρών κερδών 18% (156,5 εκατ. ευρώ).

Πηγή http://www.euro2day.gr/article/553405/ArticleDetails.aspx


Διαβάστε περισσότερα

ΕφημερίδεεεεεςΠατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα πρωτοσέλιδα
Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Βουρλούμης-Τσαμάζ κρύβονται πίσω από το budgetΕσπευσμένα έδωσαν εντολή να αυξηθεί προς όλους η διαφημιστική δαπάνη προκειμένου να εξασφαλίσουν μιντιακή omerta ώστε οι Παπακωνσταντίνου και Κατσέλη να μην τους έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα. Τα περισσότερα...media είναι υπάκουα, βλέπετε, στην εποχή που ζούμε, η οικονομική κρίση είναι πιο σημαντική απ’ την αλήθεια.
Από την άλλη, οι Γερμανοί μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση έχουν ξεκινήσει έλεγχο για τις εγχώριες αλλά και εκτός μιντιακές δραστηριότητες, ειδικά αυτές της αλυσίδας που κρατάνε απ΄ την παλιά εποχή.
Ειδικά, σε μια κυριακάτικη εφημερίδα μία από τις διαφημιστικές έδωσε αγώνα για να κάτσουν φρόνιμα όμως μάλλον οι εξελίξεις δεν θ΄ αργήσουν να ΄ρθουν.

Πηγή http://troktiko.blogspot.com/2009/10/budget.html


Διαβάστε περισσότερα

«Η Νέα Δημοκρατία άφησε πληγωμένη τη δικαιοσύνη»


ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΓΙΑΣ
Πληγωμένη άφησε τη Δικαιοσύνη η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως παραδέχεται σε συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής» ο πρόεδρος της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Σωτήρης Μπάγιας.


Ο αντιεισαγγελέας Εφετών, ο οποίος, λίγες εβδομάδες μετά την επανεκλογή του από τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων του, διώχτηκε πειθαρχικά από τον πρώην εισαγγελέα του ΑΠ Γιώργο Σανιδά, επειδή με τόλμη άσκησε δημόσια κριτική στα κακώς κείμενα της Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στις υποθέσεις των σκανδάλων της κυβέρνησης Καραμανλή -Υποκλοπές, Βατοπέδι, Ομόλογα και κυρίως την υπόθεση της Siemens-, λέει ότι «ενέργειες και καταστάσεις της Δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια μείωσαν το κύρος και την αξιοπιστία της».Με αφορμή τη δέσμη μέτρων για τη διαφάνεια και τη διαφθορά στη Δικαιοσύνη που πρότεινε πρόσφατα η ΕΕΕ και τα οποία ουσιαστικά «φωτογραφίζουν» τις αρνητικές εμπειρίες των

τελευταίων ετών στον χειρισμό των μεγάλων υποθέσεων, ώστε να αποτρέπονται εντολές και υποδείξεις για τη μη αποστολή δικογραφιών στη Βουλή, τον χειρισμό ανακρίσεων κ.λπ., ο κ. Μπάγιας εξηγεί ότι «υπάρχουν μέτρα για την προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, που όμως πρόδηλα έχουν ανάγκη ενίσχυσης και διασφάλισης στην εφαρμογή τους».

Με το βλέμμα στραμμένο και στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά και τους στενούς δεσμούς του με την κυβέρνηση της ΝΔ, ο πρόεδρος της ΕΕΕ πιστεύει ότι «ο εισαγγελέας του ΑΠ θα πρέπει να έχει βαθιά τη συνείδηση ότι οι εισαγγελείς της χώρας είναι δικαστικοί λειτουργοί - απόλυτα αδέσμευτοι κατά την ενάσκηση των λειτουργικών τους καθηκόντων και όχι υφιστάμενοι υπάλληλοί του».

Θεωρείτε ότι οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης στις μεγάλες υποθέσεις των τελευταίων ετών -Υποκλοπές, Βατοπέδι, Ομόλογα, Siemens- επηρέασαν το κύρος και την αξιοπιστία της; Είναι γνωστό για παράδειγμα ότι δύο αντιεισαγγελείς Εφετών παραιτήθηκαν (υπόθεση Βατοπεδίου) καταγγέλλοντας προσπάθεια χειραγώγησης από τον πρώην εισαγγελέα του ΑΠ Γιώργο Σανιδά και ο ανακριτής της υπόθεσης Siemens ελέγχεται πειθαρχικά.

Είναι γεγονός ότι μια σειρά ενεργειών και καταστάσεων τα τελευταία χρόνια πλήγωσαν τη Δικαιοσύνη και μείωσαν την αξιοπιστία της. Το χειρότερο όμως είναι ότι στη συνείδηση των πολιτών -εσφαλμένα πιστεύω- Δικαιοσύνη και κυβέρνηση ταυτίστηκαν και το γεγονός αυτό δεν έβλαψε μόνο το κύρος της Δικαιοσύνης, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση.

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τα φαινόμενα διαφθοράς είναι θεσμικό πρόβλημα ή θέμα προσώπων;

Είναι πρωταρχικά ζήτημα λειτουργίας των θεσμών, αλλά βεβαίως οι θεσμοί υπηρετούνται και εκπροσωπούνται από πρόσωπα που τους τιμούν ή τους ευτελίζουν με τη στάση τους ή τη συμπεριφορά τους.

Η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος πρότεινε πρόσφατα μια σειρά μέτρων για να κτυπηθεί η διαφθορά και να σταματήσουν οι εσωτερικές εξαρτήσεις και τα φαινόμενα χειραγώγησης των δικαστικών λειτουργών. Ορισμένα από αυτά τα έχουμε ξανακούσει τα τελευταία χρόνια. Οι αρμόδιοι δεν τα άκουγαν;

Μέχρι τώρα τα μέτρα που προτείνουμε κάθε χρόνο, ελάχιστα (έως καθόλου) έχουν εισακουστεί. Φέτος θα έλεγα ότι οι προτάσεις μας είναι συνολικά πιο ολοκληρωμένες, αφού περιλαμβάνουν μέτρα άμεσα και μακροπρόθεσμα, με στόχο αφενός την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας στη λειτουργία των εισαγγελέων και δικαστών και αφετέρου την αναβάθμιση και την έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά οι προτάσεις μας θα εισακουστούν και -κυρίως- θα αρχίσουν να υλοποιούνται.

Δεν υπήρχαν μέχρι τώρα μέτρα για την προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης ή υπήρχαν και δεν εφαρμόστηκαν;

Μέτρα υπάρχουν, όμως πρόδηλα έχουν ανάγκη ενίσχυσης και διασφάλισης στην εφαρμογή τους. Πάντως οφείλω να παραδεχθώ ότι -σε τελική ανάλυση- η ανεξαρτησία είναι ζήτημα προσωπικό για κάθε δικαστικό λειτουργό. Ή έχει την ανεξαρτησία μέσα του και την επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία ή δεν την έχει και δεν μπορεί να την αποκτήσει όσες θεσμικές εγγυήσεις και να υπάρξουν.

Στις προτάσεις σας περιλαμβάνονται επίσης και μέτρα για τη διαφάνεια και την εξυγίανση των λειτουργιών του κράτους. Μεταξύ των άλλων προτείνετε και την κατάργηση κάθε είδους οικονομικού απορρήτου για όλους τους κρατικούς λειτουργούς και τη δημοσιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων τους. Πόσο σίγουρος είστε ότι οι συνάδελφοί σας δικαστικοί λειτουργοί συμφωνούν με τα μέτρα αυτά;

Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί μου -στη συντριπτική πλειονότητά τους τουλάχιστον- δεν έχουν τίποτε να κρύψουν και γι’ αυτό δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι συμμέτοχοι -αλλά και πρωτοπόροι- σε κάθε προσπάθεια διαφάνειας και εξυγίανσης του δημόσιου βίου. Με τη θεσμοθέτηση, εξάλλου, της ανεξάρτητης -και επαρκώς στελεχωμένης- ελεγκτικής αρχής για το «πόθεν έσχες» (που επίσης προτείνουμε) θα τεθούν και τα όρια εφαρμογής των μέτρων, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις.

Τι σημαίνει για τον πολίτη η Δικαιοσύνη σήμερα, έπειτα απ’ όσα έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια;

Το όποιο έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της Δικαιοσύνης αδικεί -σας διαβεβαιώ- κατάφωρα τη μεγάλη πλειονότητα των δικαστικών λειτουργών που μοχθούν καθημερινά, πολλές φορές με αυταπάρνηση, για την ορθή απονομή του δικαίου. Πιστεύω ότι το έλλειμμα αυτό μπορεί να αποκατασταθεί, και μάλιστα πολύ σύντομα, αρκεί όλοι οι συναρμόδιοι φορείς (υπουργός Δικαιοσύνης, επικεφαλής Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, Δικαστικές Ενώσεις, Δικηγορικοί Σύλλογοι, εκπρόσωποι Δικαστικών Υπαλλήλων) να ενώσουμε με ειλικρίνεια τις προσπάθειές μας για τον σκοπό αυτόν.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Απαραίτητες 5 προϋποθέσεις για να θεωρείται πετυχημένος

Ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδάς είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της πειθαρχικής σας δίωξης για την κριτική που είχατε ασκήσει δημόσια στα κακώς κείμενα της Δικαιοσύνης. Πώς θα θέλατε να είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου;

Πάνω απ’ όλα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα πρέπει να έχει βαθιά τη συνείδηση ότι οι εισαγγελείς της χώρας (ανεξαρτήτως βαθμού) είναι δικαστικοί λειτουργοί -απόλυτα αδέσμευτοι κατά την ενάσκηση των λειτουργικών τους καθηκόντων- και όχι υφιστάμενοι υπάλληλοί του.

Η αντικειμενικότητα, η απροσωποληψία, η μετριοπάθεια, ο απόλυτος σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες και δικαιώματα, καθώς και το πνεύμα ανεξαρτησίας έναντι της εκτελεστικής εξουσίας αποτελούν επίσης αυτονόητες προϋποθέσεις για τον επιτυχημένο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Εξακολουθείτε να ελπίζετε σε μια καλύτερη Δικαιοσύνη;

Απόλυτα. Η αναβάθμιση της Δικαιοσύνης, άλλωστε, είναι αδήριτα αναγκαία για την ανάπτυξη του κράτους και την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας μας.

Προσβλέπουμε λοιπόν βάσιμα σε μια αναβαθμισμένη και πιο αποτελεσματική Δικαιοσύνη, με πρωταρχική προτεραιότητα τη διασφάλιση ενός σύγχρονου πολιτισμένου εργασιακού περιβάλλοντος για τους δικαστικούς λειτουργούς, μέσα στο οποίο αυτοί θα ασκούν αδέσμευτα τα καθήκοντά τους, με ηρεμία, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΔΥΤΗΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δικαίως οργίζονται οι πολίτες

Τι έχετε να πείτε στους πολίτες που αγανακτούν και οργίζονται για τη βραδύτητα απονομής της Δικαιοσύνης;

Θα τους έλεγα ότι δίκαια αγανακτούν. Συγχρόνως όμως θα τους έλεγα να κατευθύνουν την αγανάκτηση και την οργή τους σε εκείνους που πραγματικά ευθύνονται για την κατάσταση που επικρατεί, δηλαδή στους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, που κατά το παρελθόν αδράνησαν και αδιαφόρησαν, και όχι στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης ή τους δικαστικούς υπαλλήλους, που ελάχιστα ευθύνονται για την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί.

Ευθύνονται δηλαδή όλοι συνολικά οι πρώην υπουργοί Δικαιοσύνης; Τους βάζετε όλους στο ίδιο... καλάθι;

Υπήρξαν πράγματι ορισμένοι υπουργοί που προσπάθησαν κατά το παρελθόν, ειλικρινά και φιλότιμα, να επιλύσουν κάποια από τα κεφαλαιώδη ζητήματα της Δικαιοσύνης.

Ολοι όμως έκαναν το ίδιο θεμελιώδες σφάλμα. Επιχείρησαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα με περιστασιακά μέτρα, χωρίς προγραμματισμό και με χρονικό ορίζοντα το πολύ δύο ή τριών ετών, όσο δηλαδή προέβλεπαν ότι θα διαρκέσει η υπουργική τους θητεία. Ομως τα συσσωρευμένα εδώ και δεκαετίες προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με ευκαιριακά και χωρίς προγραμματισμό μέτρα.

Απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένες προοπτικές. Απαιτούνται ριζοσπαστικού χαρακτήρα μέτρα, στηριγμένα σε διάθεση για τομές και ρήξεις. Και βέβαια, για όλα αυτά, προεχόντως απαιτείται ισχυρή και αταλάντευτη πολιτική βούληση.

ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ


http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=7456861#

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί δεν ανεβαίνει η μετοχή του Ο.Τ.Ε


Ιδιαίτερο προβληματισμό έχει προκαλέσει τους τελευταίους μήνες τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους επενδυτές η συμπεριφορά της μετοχής του Ο.Τ.Ε. μιας μετοχής που στις παλιότερες εποχές του ελληνικού χρηματιστηρίου ήταν η αγαπημένη μετοχή τόσο των μικρών όσο και μεγαλύτερων επενδυτών.
Οι πάλαι ποτέ θιασώτες της μετοχής οργανισμού βλέπουν έκπληκτοι τηνυπό-απόδοσή της στο τελευταίο ράλι τιμών του χρηματιστηρίου μετά την μεγάλη πτώση λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης και μένουν σχεδόν άναυδοι. Την ώρα που πολλές τραπεζικές μετοχές έχουν σημειώσει αποδόσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 60% σε ετήσια βάση η μετοχή του οργανισμού βολοδέρνει στα ίδια επίπεδα που ήταν και πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα σε ετήσια βάση η μετοχή του Ο.Τ.Ε. έχει να επιδείξει μια πενιχρή άνοδο της τάξης του 10% όταν ο γενικό δείκτης τιμών του χρηματιστηρίου έχει ανέβει κατά 40% περίπου.

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν τη μετοχή του οργανισμού σε αυτήν την απογοητευτική πορεία; Πολλοί και διάφοροι.

Καταρχάς η συνεχής απώλεια μεριδίου αγοράς στη σταθερή τηλεφωνία που αποτελεί και την καρδιά των δραστηριοτήτων του οργανισμού είναι πλέον μη αναστρέψιμη καθώς οι εναλλακτικοί πάροχοι εκμεταλλευόμενοι τόσο τη δυσκαμψία του όσο και την ευελιξία τους λόγω του μικρού τους μεγέθους προχωρούν συνεχώς σε νέες προσφορές οι οποίες τους αποφέρουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς εις βάρος του Ο.Τ.Ε.. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φθίνουσα πορεία των αποτελεσμάτων του οργανισμού και κατά συνέπεια την καθήλωση της τιμής της μετοχής του.

Tαυτόχρονα η πλήρης αδυναμία της διοίκησης και του μάρκετινγκ του οργανισμού να ακολουθήσουν τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς των τηλεπικοινωνιών τον αφήνουν όλο και πιο πίσω καθιστώντας πλέον τις υπηρεσίες του απαρχαιωμένες και σε πολλές περιπτώσεις περιττές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα πακέτα πολλών ανταγωνιστών του οι οποίοι μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν και υπηρεσίες σταθερής με πολύ χαμηλότερο κόστος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εμμονή του οργανισμού να χρεώνει στους συνδρομητές του το περίφημο πάγιο, χρέωση που έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ένα επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα στον νευραλγικό χώρο του διαδικτύου είναι και το γεγονός ότι για να αποκτήσει κανείς static ip μέσω των προϊόντων του Ο.Τ.Ε. θα πρέπει να πληρώσει μια εξωφρενική τιμή της τάξης των 60 € το μήνα ενώ από όλους τους υπόλοιπους παρόχους μπορεί να την αποκτήσει με μια επιπλέον χρέωση 6 έως 7 € στην βασική υπηρεσία internet.

Όπως είναι φυσικό όλες αυτές οι αγκυλώσεις έχουν οδηγήσει σε πτώση τζίρου αλλά και κερδών τον οργανισμό γεγονός που αποτυπώνεται κάθε μέρα στον πίνακα τιμών χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.Αλλά και το μέλλον διαγράφεται ιδιαίτερα δυσοίωνο καθώς στην επιδείνωση της πορείας της κινητής τηλεφωνίας και τη συνεπακόλουθη πίεση στα έσοδα από τον εν λόγω τομέα συγκλίνουν δύο εκθέσεις διεθνών οίκων για τον ΟΤΕ.

Τόσο η JPMorgan όσο και Deutsche Bank, προβλέπουν επιδείνωση των επιδόσεων του ΟΤΕ στην κινητή τηλεφωνία κατά το τρίτο τρίμηνο.

Αναλυτικά, η JPMorgan βάζει τον πήχη για τα συνολικά έσοδα του Οργανισμού, κατά το τρίτο τρίμηνο, στα 1,528 δισ. ευρώ, τοποθετώντας τα EBITDA στα 563,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 156 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της, η Deutsche Bank στην έκθεσή της για τον ΟΤΕ διατηρεί τη σύσταση διακράτησης και την τιμή-στόχο των 14,50 ευρώ.Ο οίκος προχώρησε επίσης σε μικρές αλλαγές στις εκτιμήσεις του εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου στις 5 Νοεμβρίου, τοποθετώντας τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο στα 1,531 δισ. ευρώ και τα EBITDA στα 571 εκατ. ευρώ, «βλέποντας» για το σύνολο της χρήσης τα κέρδη ανά μετοχή στα 1,13 ευρώ.Μία ημέρα νωρίτερα η Citigroup σε αντίστοιχη έκθεση για τον ΟΤΕ σημείωνε ότι η «η μείωση του προσωπικού δεν αναμένεται να είναι στις προτεραιότητες της νεοεκλεγείσας σοσιαλιστικής κυβέρνησης.Ωστόσο, η αναδιάρθρωση θα γίνει, όχι όμως μέχρι και το επόμενο έτος». Συγκεκριμένα, ο οίκος υπογράμμιζε ότι αναμένει μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά 1.500 άτομα στη διετία 2010 - 2011, μέσα από στοχευμένα και εθελοντικά προγράμματα αποχωρήσεων. Ο οίκος εκτίμησε, δε, ότι η κατάσταση σε Ρουμανία και Βουλγαρία θα χειροτερεύσει τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Πηγή www.sofokleous10.gr


Διαβάστε περισσότερα

Το οφείλουμε στους εαυτούς μας.....

Το σκάνδαλο της εξαγοράς πέρα από τις τεράστιες πολιτικές και όχι μόνο ευθύνες που προκύπτουν αφορά σε άλλο επίπεδο τους περίπου 350 συνεργάτες της Γερμανός που βρισκόμαστε σε τεράστια οικονομική δυσχέρεια απο τις πολιτικές που ακολούθησαν στελέχη της εταιρείας με αποκορύφωμα την πώληση των "στην πραγματικότητα" δικών μας καταστημάτων από τον κ.Πάνο Γερμανό στην Cosmote.
Οι συνεργάτες έχουν τεράστια χρέη και ουσιαστικά βρίσκονται σε "ομηρία".
Τα μέσα ενημέρωσης για τους λόγους που όλοι φανταζόμαστε αποκρύπτουν την πραγματική διάσταση του προβλήματος ενώ αντίθετα πληθαίνουν οι διαφημίσεις.
Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα κεκτημένα και τους κόπους μας με κάθε νόμιμο μέσο.
Άλλωστε το οφείλουμε στους εαυτούς μας και τις οικογενειές μας που καταστρέφονται μέρα με την μέρα ενώ "κάποιοι άλλοι" ζουν πλουσιοπάροχα με τον αγώνα μας.


Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κάποιοι είναι τουλάχιστον ανεπαρκείς...


Για άλλη μια φορά ,όποιος νοιώθει ανίκανος ή είναι ανίκανος να βοηθήσει ,γρήγορα στο σπίτι του.
Κάναμε αρκετή υπομονή και το βασικότερο , η όλη υπόθεση αφορά ΧΡΗΜΑΤΑ δικά μας .
Όποιος θέλει να παίξει ας παίξει με τα δικά του χρήματα.
Θα πρέπει να μας εξηγήσουν το πως τα καταστήματα το 2006 , χρωστούσαν 83,000,000 περίπου , σε τράπεζες κι επιταγές και γιατί και μετά την εξαγορά (που έγινε για το καλό μας...) εξακολουθούν να χρωστάνε;
Δυο πράγματα συμβαίνουν ή οι ιδιοκτήτες είναι όλοι ανίκανοι ή κάποιοι από τη διοικητική ομάδα της Γερμανός είναι τουλάχιστον ανεπαρκείς ,σύμφωνα με τα αποτελέσματα.
Αρκετά...να απομακρυνθούν άμεσα οι ανίκανοι!

Διαβάστε περισσότερα

VETO 01/11/2009 ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδεεεεες


Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα πρωτοσέλιδα.Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Το «πρόωρο» σφράγισμα φέρνει ντόμινο λουκέτων


Η κίνηση δύο τραπεζών να σφραγίσουν μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών τους που αντιμετώπιζαν προβλήματα αρκετό χρονικό διάστημα πριν αυτές λήξουν, με στόχο να προλάβουν τις ανταγωνίστριες, προκαλεί αντιδράσεις.
Τραπεζίτες προειδοποιούν ότι αν η πρακτική γενικευθεί θα προκληθεί ντόμινο λουκέτων το οποίο θα έχει ως θύματα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την χώρα.
Εγκυρες πληροφορίες από την αγορά θέλουν μια μεγάλη ιδιωτική τράπεζα και τουλάχιστον μια ξένη να έχουν....παραβιάσει τους υφιστάμενους «δεοντολογικούς κανόνες» και να προχωρούν σε «πρόωρο» σφράγισμα επιταγών που είχαν ως ενέχυρο για χρηματοδότηση προς πελάτες τους.

Προφανώς, οι ανωτέρω δύο τράπεζες είχαν εντοπίσει ότι οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν πρόβλημα και έσπευσαν να μπουν πρώτες στη σειρά των πιστωτών που είχαν λαμβάνειν σε περίπτωση εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων των χειμαζόμενων εταιρειών.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιταγές είναι πληρωτέες στις τράπεζες επί τη εμφανίσει τους, ασχέτως αν η ημερομηνία που αναγράφεται σ' αυτές να είναι μεταγενέστερη. Οι μεταχρονολογημένες επιταγές εκδίδονται κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών αναφέρουν ότι η μέση διάρκεια των μεταχρονολογημένων επιταγών φθάνει ή ξεπερνά τους 6 μήνες και μπορεί να φθάσει τους 10 μήνες σε κλάδους που πλήττονται από την κρίση.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν κάποιες τουλάχιστον από τις επιταγές που σφραγίσθηκαν να ανήκουν σε τρίτους και όχι στις εταιρείες που είχαν δανείσει οι τράπεζες. «Ξέρεις τι είναι να έχεις εκδώσει μια μεταχρονολογημένη επιταγή 30.000 ευρώ για τις 31 Δεκεμβρίου του 2009 και να έχεις κανονίσει έτσι τις χρηματικές ροές σου ώστε να την πληρώσεις τότε και να έρχεται κάποιος, π.χ. μια τράπεζα, και να σου ζητά τα χρήματα δυο μήνες πριν; Ακόμη κι αν είσαι υγιής επιχείρηση μπορεί να σου δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα», τονίζει άνθρωπος της αγοράς.

Ετσι, καθ' όλα υγιείς τρίτες εταιρείες μπορεί να βρεθούν στο μάτι του κυκλώνα και να κινδυνεύσουν με στραγγαλισμό μόνο και μόνο επειδή κάποια άλλη επιχείρηση στην οποία είχαν δώσει μεταχρονολογημένες επιταγές ή επιταγή για την εξόφληση π.χ. εμπορευμάτων βρίσκεται σε δύσκολη θέση και οι τράπεζες κάνουν αγώνα δρόμου για να σώσουν ό,τι μπορούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο, αν όλες οι τράπεζες που έχουν χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες εταιρείες, με ενέχυρο μεταχρονολογημένες επιταγές, εφάρμοζαν την ίδια πρακτική, θα κινδύνευε με κατάρρευση μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων εταιρειών. Πάντως, η κίνηση των δύο τραπεζών και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται για το χρηματοοικονομικό σύστημα και την οικονομία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, που φέρονται να έχουν διαμαρτυρηθεί εγγράφως στην Ελληνική Ενωση Τραπεζών για παράβαση των κανόνων δεοντολογίας.

Σημειώνεται ότι ανάλογα μεμονωμένα περιστατικά είχαν εμφανισθεί στο μέσο της κρίσης στις αρχές της χρονιάς, αλλά δεν έλαβαν τον χαρακτήρα επίσημης διαμαρτυρίας από τις υπόλοιπες τράπεζες, όπως τώρα.
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πηγή http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=95257


Διαβάστε περισσότερα