Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Νέοι κανόνες διαμόρφωσης τιμών στην αγορά franchise Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού


Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή αποφάνθηκε ότι στις συμβάσεις franchise ο δικαιοπάροχος δεν μπορεί να επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα λιανικές τιμές στο δικαιοδόχο, μπορεί ωστόσο να επιβάλλει ανώτατες τιμές ή να καταρτίζει λίστα προτεινόμενων τιμών για το δίκτυό του.Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι η πολιτική franchise της Dia Hellas, σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν στο δίκαιο περί ελεύθερου ανταγωνισμού, προέβλεπε τον καθορισμό τιμών στους δικαιοδόχους, προκαλώντας στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή έκανε δεκτές τις αιτιάσεις της σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, και επέβαλε κατά πλειοψηφία πρόστιμο 5.192.346 Ευρώ σε βάρος της Dia Hellas , για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι, με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή, εφαρμόζοντας πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κάθετες συμπράξεις, κατέστησε σαφές ότι οι συμφωνίες δικαιόχρησης δεν απαλλάσσονται των υποχρέωσεων που προβλέπονται για όλες τις επιχειρήσεις στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Προστίθεται δε ότι «ειδικότερα στο πλαίσιο μιας σύμβασης δικαιόχρησης, η υποχρέωση τήρησης από μέρους της δικαιοδόχου της εμπορικής πολιτικής της δικαιοπαρόχου, η συμμόρφωσή της στις οργανωτικές αρχές του συστήματος και ο σεβασμός της αρχής της ομοιομορφίας, ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα και η φήμη του εν λόγω δικτύου, δεν απαλλάσσει τις συμβαλλόμενες εταιρείες από την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κανόνες που, ενώ επιτρέπουν τον καθορισμό από τη δικαιοπάροχο ανώτατων ή προτεινόμενων τιμών για το δίκτυό της, της απαγορεύουν να καθορίζει άμεσα ή έμμεσα τις λιανικές τιμές των δικαιοδόχων της.

ΠΗΓΗ : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ