Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Έρχεται ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ


«Ανάσα» σε χιλιάδες επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα, δίνει νομοσχέδιο του Yπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπου υιοθετείται ρύθμιση οφειλών κατά επιχείρηση.

Στο σχέδιο νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί στα Θερινά Tμήματα της Βουλής και έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μεταξύ άλλων καθιερώνεται ευνοϊκότερο και πιο ευέλικτο καθεστώς όσον αφορά τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς το ίδρυμα.

Παράλληλα, περιλαμβάνειεπέκταση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους γήρατος, αναστολή εισφορών για τις επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, ενώ συστήνεται ειδική υγειονομική επιτροπή που θα εξετάζει τις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων στο εξωτερικό.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Εσόδων, η οποία μετά από αίτηση της κάθε επιχείρησης θα μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών πέρα από τις ισχύουσες διατάξεις, αν από τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης που προσκομίζει ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς το ΙΚΑ.

Ειδικότερα, η Ειδική Επιτροπή Εσόδων θα αποτελείται:

– από τον εκάστοτε γενικό γραμματέα του Yπουργείου Απασχόλησης, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν υποδιοικητή του ΙΚΑ,

– τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Aσφαλιστικών Yπηρεσιών, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Oικονομοτεχνικών Yπηρεσιών,

– έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

– έναν εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του Ιδρύματος με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τη ΓΣΕΕ για τρία εξάμηνα, και

– έναν εκπρόσωπο φορέα εργοδοτών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η Ειδική Eπιτροπή Eσόδων μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, αν από τα οικονομικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης που προσκομίζει ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς το ΙΚΑ.

Για τους ίδιους λόγους, η Επιτροπή, μετά από αίτημα του οφειλέτη, εφόσον αυτός είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές, μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αίτια, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού χωρίς τους τιθέμενους περιορισμούς από σχετικές διατάξεις.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει:

– τη μείωση του ποσού της προκαταβολής,

– την αύξηση του αριθμού των δόσεων,

– την επαναφορά σε ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης και μέχρι δύο φορές κατά ανώτατο όριο,

– τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας με μείωση του ποσοστού παρακράτησης σε περίπτωση δανειοδότησης από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα,

– τη μείωση του παρακρατούμενου ποσού σε περίπτωση είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ευρύτερο δημόσιο τομέα,

– την αναστολή της επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά περιουσιακών στοιχείων οφειλετών με διάφορους όρους.

Με απόφαση του διευθυντή του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ ή του διευθυντή του οικείου ταμείου είσπραξης εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 48, με την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής. Ωστόσο, με απόφαση της Επιτροπής Aναστολών παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης μέχρι 60 δόσεων, αφού ληφθούν υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων και η διασφάλιση της οφειλής.

Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται κλιμακωτά και αθροιστικά επί της συνολικής οφειλής ως ακολούθως:

– για ποσό συνολικής οφειλής μέχρι 100.000, ποσοστό 6%,

– για ποσό από 100.001- 300.000, ποσοστό 5%,

– για ποσό από 300.001 και άνω, ποσοστό 4%.

Να σημειωθεί ότι κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ο οφειλέτης δεν τήρησε προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί μετά από ένα τρίμηνο από την έκδοσή της, και σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού πριν από την παρέλευση τριμήνου, να ζητήσει από το αρμόδιο όργανο για δεύτερη φορά ρύθμιση. Αν δεν τηρηθούν οι όροι της νέας ρύθμισης, επισπεύδεται η διαδικασία για κήρυξη της επιχείρησης σε κατάσταση πτώχευσης αν προηγουμένως δεν εξοφληθεί η οφειλή από τη λήψη αναγκαστικών ή άλλων μέτρων είσπραξης. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση με καταβολή έως 48 δόσεων παρέχεται έκπτωση επί των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στην οφειλή κατά 10%, ενώ αν εξοφληθεί η συνολική εφάπαξ οφειλή παρέχεται έκπτωση κατά 20% επί των πρόσθετων τελών.

Πηγή http://www.zougla.gr/news.php?id=49606