Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Multirama: Ανακοίνωση


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή (α) την 14/4/2009 (υπ? αριθμ. πρωτ. Ε.Κ. 7033/15.04.2009) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Εταιρεία μας για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «MULTIRAMA A.E.B.E.»(εφεξής «MULTIRAMA») που δεν κατέχουμε, και (β των από 16/4/09, 21/4/09, 22/4/09, 23/4/09, 24/4/09, 27/4/09, 20/5/09, 21/5/09, 22/5/09, 25/5/09, 26/5/09, 27/5/09, 28/5/09, 29/5/09, 1/6/09, 2/6/09 και 3/6/09 επιστολών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) τελευταίο εδάφιο του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει σας γνωστοποιούμε τα κατωτέρω:

Η VANDERVELLE AE προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της MULTIRAMA:

Κατά την 02/06/2009, η VANDERVELLE AE κατείχε 7.323.210 μετοχές της MULTIRAMA, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,31% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Κατά την 03/06/2009, η VANDERVELLE AE απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 16.578 μετοχές της MULTIRAMA που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,19% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας και κατά συνέπεια πλέον κατέχει συνολικά 7.339.788 μετοχές της MULTIRAMA που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,50% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Η τιμή απόκτησης των ως άνω 16.578 μετοχών ήταν 2,23 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 36.968,94 Ευρώ συνολικά.

Η εταιρεία VANDERVELLE AE ελέγχεται 100% από την εταιρεία Vandervelle Investments LTD, η οποία ελέγχεται 100% από τον κο Πάνο Γερμανό. Ο κος Πάνος Γερμανός και η εταιρεία Vandervelle Investments LTD ενεργούν συντονισμένα με την εταιρεία VANDERVELLE AE στο πλαίσιο της ως άνω δημόσιας πρότασης.

Ο κος Πάνος Γερμανός δεν κατέχει άμεσα μετοχές της εταιρείας MUTLIRAMA, κατέχει ωστόσο έμμεσα, λόγω του απώτερου ελέγχου που ασκεί επί της VANDERVELLE AE, όπως αναφέρεται ανωτέρω, το σύνολο των ως δικαιωμάτων ψήφου της MUTLIRAMA, ήτοι ποσοστό 85,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Πηγή http://www.capital.gr/News.asp?id=749405