Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Για να σας φτιάξω το κέφι μετά από μια δύσκολη μέρα...διαβάστε παρακάτω


Αποζημίωση 2.600€ σε όσους συμμετείχαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των ΕυρωεκλογώνΜε απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ειδική εκλογική αποζημίωση για τον κάθε συμμετέχοντα στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωεκλογών) της 7ης Ιουνίου 2009, στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (2.600 €), συνολικά, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας:

Την ειδική εκλογική αποζημίωση θα λάβουν:

1. Από το Υπουργείο Εσωτερικών:

* Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών Αθανασίου Νάκου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Το μετακλητό και αποσπασμένο προσωπικό από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Κ.Ο, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, κ.λπ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών Αθανασίου Νάκου, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Το προσωπικό προσωπικής ασφάλειας του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών Αθανασίου Νάκου, καθώς και το προσωπικό φρουράς ασφαλείας των καταστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, επί των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 31 και Ευαγγελιστρίας 2, στην Αθήνα.
* Οι οδηγοί αυτοκινήτων του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Εσωτερικών Αθανασίου Νάκου και του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία), στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τους προσφέροντες υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία) και Γ.Γ.Π.Π. με διάθεση από οποιοδήποτε άλλο φορέα, εξαιρουμένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται προσωρινά για προσφορά εκλογικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2007.
* Το προσωπικό που απασχολείται στην Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως.
* Το πάσης φύσεως προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Γραφείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Τρίπολης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
* Το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που υπηρετεί στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
* Το αποσπασμένο προσωπικό, από άλλες υπηρεσίες, στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία), στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
* Οι υπηρετούντες στα Γραφεία των Νομικών Συμβούλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρικής Υπηρεσίας και Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
* Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία).
* Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών.
* Έως έξι (6) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών και έως πέντε (5) υπάλληλοι του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (Ε.Τ.A.A.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

2. Από τις Περιφέρειες:

* Οι πρώην υπαλλήλοι του Υπουργείου Εσωτερικών που εντάχθηκαν στις οικείες Περιφέρειες με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και μέχρι σαράντα (40) υπάλληλοι για την Περιφέρεια Αττικής, μέχρι είκοσι πέντε (25) υπάλληλοι για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι για τις λοιπές Περιφέρειες, κατά προτεραιότητα, από τις Διευθύνσεις Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης νομών και Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στη βάση των υπηρεσιακών αναγκών.

3. Από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις:

* Οι Γενικοί Διευθυντές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
* Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και οι υπαλληλοι που υπηρετούν στα Τμήματα Εκλογών και Γραμματείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με την προϋπόθεση ότι υπηρετούσαν στα Τμήματα αυτά, την 15.3.2009.
* Μέχρι είκοσι (20) υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και, ειδικότερα, για το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών μέχρι εκατόν τριάντα (130) υπάλληλοι, για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης μέχρι εξήντα πέντε (65) υπαλλήλους και για κάθε μία από τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και Λέσβου μέχρι τριάντα (30) υπάλληλοι.
* Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν μεταταχθεί αυτοδίκαια στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
* Οι υπάλληλοι των τέως Νομαρχιακών Ταμείων, που έχουν μεταταχθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

4. Από τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις:

* Μέχρι δεκαπέντε (15) υπαλλήλους από τους υπηρετούντες σε αυτές.

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του προσωπικού των εκλογικών συνεργείων θα ανέλθει στο ποσό των 22,65 εκ. ευρώ, περίπου.

http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=6503&type=1