Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25 Αυγούστου 2006, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Γερμανός ΑΒΕΕ, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, στον ?γιο Στέφανο.
Ελήφθησαν αποφάσεις για το σύνολο των θεμάτων της ημερησίας διάταξης :
- Έγκριση της α) απόσχισης και εισφοράς του κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ιστών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. μαζί με τα ανήκοντα και συνοδεύοντα αυτόν πάσης φύσεως στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, στην εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
β) της από 30-6-2006 σχετικής Λογιστικής Κατάστασης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ
γ) του Σχεδίου Συμβάσεως Απόσχισης Εισφοράς και Απορρόφησης του προαναφερομένου κλάδου
δ) των μέχρι σήμερα πράξεων, αποφάσεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, των προστιθέντων και πληρεξουσίων τους για την απόσχιση και εισφορά του εν λόγω κλάδου.
- Ανάγνωση και έγκρισης της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Ernst&Young ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. του κου Χρήστου Πελεντρίδη περί της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ?
- Εξουσιοδότηση των κ.κ. Ιωάννη Καραγιάννη και Λουκά Πετκίδη, για την εκπροσώπηση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με σκοπό την υπογραφή της Συμβάσεως Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης του προαναφερόμενου κλάδου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με την λήπτρια εταιρεία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και κάθε άλλου πάσης φύσεως σχετικού εγγράφου καθώς και για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας και υλικής πράξης που απαιτείται ή
είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της εν λόγω απόσχισης και εισφοράς.
Από http://www.naftemporiki.gr/news/athexstory.asp?id=1369785&hilite=%EC%F0%E1%F4%E1%F1%E9%F9%ED
kagem:Ως απάντηση σε ένορκη κατάθεση περί του αντιθέτου