Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

Cosmote: Ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς της στο α' τρίμηνο (Μπράβο μας....)


Η εταιρία COSMOTE συνέχισε να ενισχύει το μερίδιο αγοράς της, κατά το Α'Α τρίμηνο του 2009, προσελκύοντας 518.000 καθαρές νέες συνδέσεις, τις περισσότερες σε επίπεδο τριμήνου τα τελευταία τρία χρόνια, με το σύνολο των πελατών της να ανέρχεται σε ¤ 8,4 εκατ., αυξημένο κατά 29% σε σχέση με το Α'Α τρίμηνο του 2008.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαθέτοντας την μεγαλύτερη πελατειακή βάση, η COSMOTE εισέπραξε το μεγαλύτερο όφελος από τον υψηλό ανταγωνισμό των χρεώσεων κυρίως στην κίνηση εντός δικτύου (on-net traffic). Οι συνδρομητές συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 8,6% σε ετήσια βάση, αποτελώντας το 27% περίπου της πελατειακής βάσης της εταιρείας, ενώ οι πελάτες καρτοκινητής στο τέλος του Α'Α τριμήνου 2009 είχαν αυξηθεί κατά 38,2% σε σχέση με πέρσι. Για ακόμη μια φορά, εκτιμάται ότι η COSMOTE προσέλκυσε το Α'Α τρίμηνο του 2009 την πλειονότητα των καθαρών νέων συνδέσεων, τόσο συμβολαίου όσο και καρτοκινητής, επωφελούμενη από το ισχυρό δίκτυο διανομής, το άρτιο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της COSMOTE διαμορφώθηκε σε 43% περίπου.

Επίσης, το Α'Α τρίμηνο του 2009 ήταν γεμάτο προκλήσεις για την Ελλάδα, με δεδομένα τον εντονότερο ανταγωνισμό των τελευταίων ετών στις χρεώσεις, την κατά 20% μείωση των τελών τερματισμού και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Σε αυτό το περιβάλλον, η COSMOTE για μία ακόμη φορά ξεπέρασε τις τάσεις της αγοράς ενισχύοντας τα συνολικά της έσοδα κατά 4,4% σε ¤ 443,0 εκατ., αν και τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 3,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις σημαντικές μειώσεις των χρεώσεων το Α'Α τρίμηνο, λόγω ανταγωνισμού, τα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση ενισχύθηκαν κατά 2%, με τη μείωση των συνολικών εσόδων από υπηρεσίες να οφείλεται κυρίως στην πτώση των εσόδων από εισερχόμενη κίνηση κατά 23%, λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού, της τάσης ενίσχυσης της κίνησης εντός δικτύου και της μείωσης των εσόδων περιαγωγής κατά 20%.Στα τέλη του Α'Α τριμήνου, οι πελάτες υπηρεσιών κινητού ευρυζωνικού internet της COSMOTE ανήλθαν σε 126 χιλιάδες και τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων (εξαιρουμένων των SMS) εξακολούθησαν να ενισχύονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις τιμολογιακές και ρυθμιστικές πιέσεις. Κατά το τρίμηνο, η COSMOTE επένδυσε σημαντικά στη διαφημιστική επικοινωνία για την ενδυνάμωση της εταιρικής της εικόνας. Παρά την πίεση που σημειώθηκε στα έσοδα από υπηρεσίες, η COSMOTE συνέχισε την επένδυσή της στην αγορά (marketing και εξυπηρέτηση πελατών), με στόχο τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε να είναι η κύρια ωφελημένη, όταν η αγορά ανακάμψει.

Ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 6,8% το Α'Α τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, αποτέλεσμα των αυξημένων εμπορικών εξόδων, των μειωμένων εσόδων από υπηρεσίες, αλλά και ταυτόχρονα της μείωσης των εξόδων, κυρίως σε ό,τι αφορά τα κόστη τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες

Στη διάρκεια ενός τριμήνου με πολλές προκλήσεις, η COSMOTE κατόρθωσε να ενισχύσει τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 3,2%, σε ¤ 627,8 εκατ. και να διατηρήσει σταθερή την κερδοφορία EBITDA σε σχέση με πέρυσι. Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν κάμψη κατά 4,1%, στα ¤ 716,4 εκατ., επηρεασμένα από τις μειωμένες πωλήσεις συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Οι προμήθειες και οι πωλήσεις των συσκευών μεταφέρονται σταδιακά σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, μετά από την εφαρμογή μοντέλου κεντρικής διαχείρισης από την αρχή της χρονιάς, με στόχο τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας και την αποτελεσματικότερη διανομή. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα της COSMOTE Ελλάδος επηρεάστηκαν θετικά, ενώ αντίστοιχα περιορίστηκαν τα έσοδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Η τελευταία σταμάτησε κάποιες δευτερεύουσες δραστηριότητες εμπορίας συσκευών, δίνοντας έμφαση στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών της COSMOTE, αλλά και στη χονδρική πώληση προϊόντων καρτοκινητής. Και για το λόγο αυτό, η συνεισφορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της COSMOTE ήταν καταλυτική, προσελκύοντας νέους πελάτες, ειδικά στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, και συμβάλλοντας στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου.

Η κερδοφορία EBITDA, στα ¤ 240,2 εκατ. το Α'Α τρίμηνο του 2009, διατηρήθηκε σταθερή σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με το περιθώριο EBITDA να ενισχύεται κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό επιτεύχθηκε παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, τον εξαιρετικά εντεινόμενο ανταγωνισμό και τις σημαντικές ρυθμιστικές πιέσεις σε αρκετές αγορές που οδήγησαν σε μεγάλες μειώσεις στα τέλη διασύνδεσης.

Αύξηση της πελατειακής βάσης

Η πελατειακή βάση της COSMOTE ενισχύθηκε κατά 25,6% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι καθαρές νέες συνδέσεις για το τρίμηνο ανήλθαν σε 675.000 περίπου, με τη συνολική πελατειακή βάση να διαμορφώνεται σε 20,7 εκατομμύρια. Η COSMOTE εξακολουθεί να προσελκύει την πλειονότητα των νέων συνδέσεων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της και θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, το περιθώριο EBITDA της COSMOTE διαμορφώθηκε το Α'Α τρίμηνο του 2009 σε 36,9%, μειωμένο κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Α'Α τρίμηνο του 2008, αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων συσκευών και αξεσουάρ στο πλαίσιο του μοντέλου κεντρικής διαχείρισης που αναφέρθηκε παραπάνω, των υψηλότερων εξόδων marketing, των ανταγωνιστικών πιέσεων στις τιμολογιακές χρεώσεις και των νέων τελών διασύνδεσης. Οι επιθετικές μειώσεις χρεώσεων, που εκκίνησαν από τον ανταγωνισμό, βρήκαν την COSMOTE να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά το Α'Α τρίμηνο, με τα έσοδα και τα περιθώρια της εταιρείας, όμως, να επηρεάζονται. Η κερδοφορία EBITDA της COSMOTE Ρουμανίας διατήρησε την ανοδική της δυναμική και διαμορφώθηκε στα ¤ 13 εκατ., όταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα σημείωνε απώλειες ¤ 7,7 εκατ. Το περιθώριο EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 13,3%. Στη Βουλγαρία, η κερδοφορία EBITDA της GLOBUL ενισχύθηκε το Α'Α τρίμηνο του 2009 κατά 2,7%, στα ¤ 41,4 εκατ. Τέλος, το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της AMC μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 62,1%, ως αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, της εντεινόμενης ρύθμισης.

COSMOTE Ρουμανίας

Η COSMOTE Ρουμανίας ενίσχυσε περαιτέρω την κερδοφορία EBITDA, στα ¤ 13 εκατ. για το Α'Α τρίμηνο του 2009, ενώ αύξησε τα συνολικά έσοδα κατά 84% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εκτιμάται ότι η COSMOTE Ρουμανίας θα συνεχίσει να βελτιώνει περαιτέρω τις επιδόσεις της το 2009, ενισχύοντας δυναμικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.Το Α' τρίμηνο, η COSMOTE προσέλκυσε περισσότερες από 212.000 καθαρές νέες συνδέσεις, από τις οποίες οι 108.000 είναι συνδέσεις συμβολαίου. Η πελατειακή βάση διαμορφώθηκε σε 6,1 εκατ., με την εταιρεία να αυξάνει σταθερά τους πελάτες συμβολαίου, στο 20% επί του συνόλου των πελατών. Η σύνθεση της πελατειακής βάσης και κυρίως η σύνθεση των νέων συνδέσεων καταδεικνύει την επιτυχία της COSMOTE στον τομέα των συμβολαίων, μετά την έμφαση που είχε δοθεί τα πρώτα χρόνια στην καρτοκινητή. Με μερίδιο αγοράς που ήδη ξεπερνά το 20%, η COSMOTE Ρουμανίας θα συνεχίσει να σημειώνει εντυπωσιακή πορεία στην αγορά και δυναμικές οικονομικές επιδόσεις.

Πηγή http://www.express.gr